Våldsbrotten – hur ligger det till med påstådd ökning?

Enligt Brå så ökar antalet anmälningar av våldsbrott i Sverige. Det handlar faktiskt om att anmälningarna för två brott ökar, misshandelsbrott inklusive grov misshandel samt våldtäkt. Inga andra våldsbrott har någon ökning att tala om. Bägge dessa brott är av arten att mörkertalet har varit och är mycket stort. De flesta av dess brott begås mellan personer som är välbekanta med varandra. Det kan vara mannen som slår och/eller våldtar sin fru, alkisen eller knarkaren som misshandlar sin kompis, pojkvännen som ger sig på sin flickvän osv. Mörkertalet har varit och är dessutom speciellt stort för brott som begås mellan människor som finns i någon form av nära relationer.

Anmälda brott enligt Brå, 2000-2009

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Misshandel inkl.grov 61 644 65 177 67 089 72 645 77 019 82 262 84 566 86 281
Våldtäkt inkl. grov 2 185 2 565 2 631 3 787 4 208 4 749 5 446 5 937

När det gäller dödligt våld så finns det också en ökning av antalet anmälningar. Denna avspeglar dock ingen ökning av antalet verkliga fall av dödligt våld. Antalet fall av dödligt våld har legat stilla kring 100 sen böjan på 1970-talet. Med tanke på att vi är cirka 2 miljoner fler människor i Sverige nu ändå så innebär det en faktiskt minskning.

När det gäller misshandelsbrotten och våldtäkterna så är det alltså brott med stort eller mycket stort mörkertal. Det betyder att en ökad anmälningsbenägenhet med minskat mörkertal som följd kan få som resultat en kraftig ökning av antalet anmälda fall utan att detta avspeglar en verklig öknign av antalet misshandelsfall eller våldtäktsfall. I frågeundersökningar och den frågeudnersökning som genomförs bland all landets 15-åringar med jämna mellanrum finns ingen motsvarande ökning av antalet våldsfall så det finns anledning att tro att ett minskat mörkertal och en ökad anmälningsbenägenhet spelar en mycket stor roll för ökningen av antalet anmälningar av såväl misshandel som våldtäkt. I det senare fallet spelar också ändrad lagstiftning en avgörande roll (Källor: Rapporter från Brå och Ungdomsstyrelsen).

Med all sannolikhet finns det dock enligt Brå en ökning vad det gäller misshandelsbrotten. Faktum är dock att ingen egentligen vet, utan det handlar mer om tro än om verkliga bevis. När det gäller våldtäkter så menar Brå att et inte kan uteslustas att det finns en ökning, men samtidigt finns det inga konkreta bevis för att det verkligen existerar en ökning av antalet våldtäktsbrott. Inet hller kan jag i Brå:s material hitat någar belägg för det GP skriver om mest varje dag, en ökad användning av kniv och fler våldsbrott där kniv används.

Den totalt anmälda brottsligheten står däremot stilla, detta på grund av att antalet anmälda fall av egendomsbrott minskat kraftigt. Det handlar då främts om inbrott i bilar och bilstölder som minskat mycket kraftigt. Men anatalet anmälningar av misshandel ökar alltså. Det kan finnas en reell ökning bakom detta. Eftersom det är väl belagt att länder med större klyftor i allmänhet har större brottslighet så är det väl tänkbart att det är de ökande klyftorna i Sverige som avspeglar sig i det troligen ökade antalet misshandelsfall och det eventuellt ökande antalet våldtäkter (i så fall en mycket liten reell ökning). Ökad ojämlikhet, ökade klyftor skapar ett våldsammare samhälle.

Intressant?
Borgarmedia: GP1, 2, 3, 4, GT1, 2, 3, SVD, DN, HD1, 2, Skånskan1, 2, AB1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements