Blocköverskridande överenskommelser gynnar SD

Om det görs blocköverskridande överenskommelser redan från start i riksdagen så kommer resultatet av det att bli ett gynnande av sverigedemokraterna (SD) och en borgerlig nedskärningspolitik som också gynnar SD. Dessutom en borgerlig nedskärnings- och privatiseringspolitik som i det läget stöds av minst ett av oppositionspartierna. Det finns alltså ingen anledning för miljöpartiet eller socialdemokraterna att prata med alliansen. Det kan bara ha och kommer bara att ha negativa effekter. Det finns andra sätt att se till att SD inte får något inflytande på regeringsbildandet. Exempelvis kan man se till att Reinfeldt får majoritet för regeringsbildande utan att behöva stöd från SD. Det kan man göra utan blocköverskridande överenskommelser.

Det viktiga nu är att förhindra att SD:s problemformuleringar och rasistiska förklaringsmodeller sprids till andra partier. Det kan man inet gröa genom utfrysning och blocköverskridande överenskommelser. Utfrysning i riksdagen är en dålig metod (utfrysning och isolering i den allmänna debatten är däremot en bra metod, mer om det nån annan gång) och får bara kontraproduktiva effekter, dvs SD gynnas.

Istället för att SD:arna lämnas fria och utanför utskott och liknande ska de självklart få de platser som de enligt valresultatet är berättigade till. Det är bästa sättet att hantera dem. Lämnas de utanför utskotten får de fritt utrymme att använda riksdagen som en tribun för sin rasism och sin islamofobi. Ge dem inte den chansen. Dessutom kan de spela på sin förmenta stataus som utanför och bojkottade.

Ta dem på allvar, men ta inte deras åsikter på allvar utan bekämpa åsikterna. Ingen anpassning till deras agenda och ingen tolerans mot rasistiska förslag. Däremot tolerans och respekt för de enskilda riksdagsmännen och för deras väljare. Ingen respekt för rasism, men respekt för demokratin. Isolera SD:s åsikter, isolera inte dem. Därför gillar jag inte heller uthängningen av en del av deras väljares namn på nätet och jag tar strakt avstånd från hot mot enskilda.

Intressant?
Bloggat: Jinge, Röda Malmö, Röda Göinge, Röda Lund, Moberg, Peter Andersson,
Borgarmedia: DN1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, GP1, 2, 3, HD1, 2, 3, 4, 5, Skanskan1, 2, 3, 4, 5, NSK1, 2, 3, BLT1, 2, 3, 4, 5,

Advertisements
  • martin

    Ja, man skall inte låta SD ruta in frågan. De skall inte sätta agendan för diskussionen kring invandrare. Genomgående för deras syn på invandrare är att de ser frågan som om den existerade i ett vacuum, vilket givetvis är helt snurrigt. Invandring och integration är inte en fråga som existerar i ett vacuum. Den är beroende av arbetspolitik, levnadsvillkor för fattiga, utrikespolitik, bostadspolitik, utbildningspolitik och så vidare.

    Segregationen är ett typexempel, de (SD) vill påskina att problemen i fattiga områden beror på invandrarna i dessa områden. Men segregation handlar om ekonomisk segregation, då invandrare som får det bättre ställt också lämnar fattiga områden, det är alltså inte frågan om några egenskaper hos invandrare. Den ekonomiska segregationen har med bostadspolitik, arbetspolitik och utbildningspolitik att göra. Tillåter man SD att sätta agendan så kommer fokus ligga på invandrarna och de verkliga problemen kommer att ignoreras.

  • Pingback: Ian Wachtmeister är rådgivare åt SD()

  • Pingback: SD bör ha plats i utskotten | Svensson()

  • Pingback: Peter Andersson - med rätt att tycka....: Jag gillar olika! Jag ogillar Sd!()

  • Pingback: Att bekämpa rasism och rasistiska partier | Svensson()