Överblickbar historia

Boknytt
En liten världshistoria
E.H. Gombrich
Bokförlaget Daidalos

Överblickbar historia

Den här koncisa 326-sidors världshistorien för äldre barn skrevs redan 1936, kompletterades 1985, och utkom på svenska häromåret. Den har därför gammaldags drag: stora män och deras personligheter och nycker, svepande generaliseringar om hela folk, icke-neutral subjektiv heroisering av historiska strider, ibland islam-fientliga uttalanden.

Perspektivet är västligt, kristet, europeiskt. Det handlar om ”Medeurasiens” (mitt namnförslag) historia, alltså Europa, Asien och det norra, arabiska meditterana Afrika. Plus lite om USA. Sydamerika, Australien, Sydostasien och subsahariska Afrika nämns bara som kolonier (varför inte kalla den av svarta dominerade delen av Afrika för ”Afsara”, som förkortning för Afrika söder om Sahara – mitt namnförslag).

Ändå rekommenderar jag boken. Varför? För att det är första gången jag fått ett samlat grepp över (Gamla) världens historia. Språket är (översatt) svenska och eftersom det är för barn enkelt och lättförståeligt skrivet. Alla de olika bitarna i världshistorien hänger plötsligt ihop. Man får en överblickbar helhetsbild av det historiska skeendet. Det tyckte jag var en bra aha-upplevelse. Vore kul med en liknande bok om svensk historia.

Läs mer: Fria, EX, HD,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements