Fint fackeltåg mot våld – men det krävs åtgärder också

Igår genomfördes ett fint och värdigt fackeltåg mot våld med anledning av mordet på Elin Krantz i Länsmansgården. Det är bar att man markera mot våld. Men samtidigt så hjälper det inte utan det krävs också reella åtgärder. Och ska man vidta åtgärder så bör man också ha klart för sig hur den faktiska brottslighetens ser ut. Annars riskerar man att vidta helt meningslösa åtgärder utan effekt.

När kvinnor mördas så är mördaren i stort sett alltid en närstående (en make, en pojkvän, en kompis, en i vänkretsen etc). Mordet på Elin Krantz verkar inte var av den typen utan ett mer ovanligt mord på en kvinna. De flesta mördade är män. Bara att Elin Krantz är en kvinna om mördats är alltså ovanligt. Dessutom är det så att antalet mord och andra typer av våldsam i samhället inte förändrats nämnvärt sen 1700-talet. Antalet dödade genom mord, dråp, vållande till annans död per 100 000 invånare (den så kallade mordfrekvensen har legat kring 1 sen dess. I ett par hundra år alltså. Sen 1970-talet har antalet som dörr en våldsam död varit ungefär 100 per år med en liten minskning under senare år.

Det har sen 1700-talet  funnits en mängd olika sätt att bestraffa mord. Det har varit dödsstraff, det har varit mildare straff, hårdare straff osv. Men mordfrekvensen har legat stilla och lågt (bland de allra lägsta i hela den rika världen). Det finns alltså inget som tyder på att vi genom olika åtgärder kan påverka antalet mord och desutom är det så få att det inte kan vara en viktig samhällsuppgift. Mord är i det stora hela ett litet problem i Sverige, om än väldigt obehagligt.

När det gälelr våldet som helhet kan detta dock förmodligen påverkas av politisk beslut. Antalet anmälda fall av våldsbrott har ökat ganska rejält under senare år. Det gäller främst misshandel och våldtäktsbrott. De senare har främst ökat på grund av ändrad lagstiftning (en del av brotten som idag anses vara våldtäkt var inte det förr) och ökad anmälningsbenägenhet enligt den forskning som finns. När det gälelr antalet anmälda fall av misshandel tycks också detta i huvudsak vara en följd av ökad anmälnsingsbenägenhet. I frågeundersökningar som används som komplement till anmälningsstatistiken finns nämligen ingen ökning av våldet i samhället. Ändå anser Brå att det kan finnas en verklig ökning av misshandelsfallen och våldtäkterna men egentligen finns inga bevis för att så är fallet. Undersökning vid akutmottagningar antyder dock att det finns en faktisk ökning. Men oavsett detta kan vi säkert skapa en minskning av våldet genom olika åtgärder.

Dels bör problem hos pojkar och män (sveriges brottsligaste befolkningsgrupp) uppmärksammas tidigare, åtgärder sättas in på ett tidigt stadium. Det behövs alltså mer resurser till förskola och skola så att man kan skapa mindre grupper och klasser. I sådana upptäcks och hanteras problem lättare och effektivar. Vidare bör ungdomar slussas in i samhällslivet bättre än hur det sker idag då vi har en 29-procentig ungdomsarbetslöshet. Det är som om vi bara lämnar de unga männen åt sitt öde, till att försörja sig genom brott då de kan uppleva att inga andra möjligheter står till buds.

Vidare kan vi skapa tryggare stadsmiljöer genom att bygga tätare och bygga bort otrygga små skogsområden och impediment (oanvändbara ytor som blivit över). Det är en relativt enkel åtgärd som faktiskt kan ha en minskande effekt på våld.

Dessutom bör vi kanske fundera på vad vi kan göra åt alkoholbruket då det finns ett klart samband mellan alkohol och våldsbrott.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Källor till fakta och påståenden: En rad forskningsrapporter och böcker från Brå och Ungdomsstyrelsen, tidskriften Forskning & Framsteg, Sveriges officiella brottsstatistik.

Advertisements
 • Pingback: Fackeltåget för Elin Krantz (och mot det meningslösa våldet)()

 • Hans Norebrink

  Självklart är mord ett stort samhällsproblem och en viktig samhällsuppgift att motverka. Rätten till liv är den viktigaste mänskliga rättigheten, och den enskildes skydd mot mördare en grunduppgift för staten (vad har vi annars staten till för?).

  • Anders_S

   Hans: I USA, Mexico, Sydafrika, Colombia osv är våldsam död (mord, dråp osv) ett stort samhällsproblem. I Sverige är det inte det, utan ett ganska litet samhällsproblem. All forskning, statistik och erfarenhet har visat att det i princip inte går att få en lägre mordfrekvens än Sveriges. Möjligtvis går det genom att fasa ut alskoholbruket helt. Men det är ju knappast möjligt. Inte genom att bekämpa brott i alla fall. Den minskning av fallen av dödligt våld vi nu upplever beror förmodligen på förbättringar i sjukvården.

   Våld är ett problem som kan bekämpas effektivt. Men inte mord. Dvs inte mord i Sverige. Brottslighet är ett stort samhällsproblem som också kan bekämpas effektivt. Men med det mycket låga antalet mord vi har i Sverige kan man i princip inte förändra mordfrekvensen genom förändringar av straff eller lagstiftning. Inte heller genom fler poliser, övervakningskameror eller nåt sånt. Glöm inte att morfrekvensen legat still sen 1700-talet.

   Däremot så är det risk att den politik som nu förs i Sverige kan leda till ökat våld och dessutom en ökning av antalet mord då korrelationen ojämlikhet – ökat antal mord är ganska stark.

 • Pingback: Nya protester i Frankrike()

 • Pingback: Mot våld i Göteborg | Svensson()

 • Pingback: Skulle vakter på vagnarna göra folk tryggare? | Svensson()