Rashatets historia

Boknytt
Rasism – En historisk översikt
George Fredrickson
Historiska media

Rashatets historia

I sin insiktsfulla kortstudie av den upplysnings-, demokrati-, och människofientliga rasismen avvisar författaren dagsmodet att vidga detta hatbegrepp till att omfatta all form av förakt mänskliga grupper emellan (typ ”åldersrasism”). Han menar att den äkta ”biologiska” rasismen växte fram i samspel med kapitalismen. Och att den kulminerade på 1900-talet med sydstaterna, Sydafrika och Hitlertyskland.

Dagens världskapitalism behöver ingen rasism. Och rasismen är svartmålad av förintelsen. Istället frodas ”kulturalism”, ”etnicitism” och ”religionssekterism” som är svårare att bekämpa med rationella argument. Dessa företeelser kan ibland ta formen av en praktisk-funktionell motsvarighet till rasism. Och vara ett ofta farligt folkligt identitetsförsvar mot modernitet och globalisering (Se Balkan och Nordirland).

Läs mer: Sven Lindqvist, SVD1, 2, Internationalen, Mr Brown, Roya, DN,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements
  • Det kunde vara intressant att veta vilken bakgrund Fredrickson ser, dvs varför rasismen är en följd av kapitalismen.

    Flera andra författare, t.ex. David M. Gordon, Richard Edwards & Michael Reich: Segmented work, divided workers, Cambridge University Press 1982, och Charles Tilly: Beständig ojämlikhet, Arkiv 1998, pekar på att kapitalismens behov av arbetsdelning, med vissa personer i mer otacksamma roller än andra, gör den här typen av förutbestämning så praktisk. Det handlar ju om att få folk att a. vara nöjda med sin lott och inte förvänta sig nåt bättre, och b. få folk att inte solidarisera sig med varandra. och då är etniska gränser perfekta.

    Immanuel Wallerstein har också pekat på hur kapitalismens geografiska organisering i centrum och periferier gör rasismen nästan ofrånkomlig – givetvis måste dom som bor i periferierna förklaras mindervärdiga för att inte kräva att få del av samma industrialisering och högteknologi som vi.

    Men vad säger Fredrickson?