Frihet åt Kurdistan!

Boknytt
Ingmar Karlsson
Kurdistan
Wahlström & Widstrand

Frihet åt Kurdistan!

Några svenskkurder menar att generalkonsul Karlssons bok nedvärderar kurder och minoriteter. Helt fel. Detta är en djupt kunnig och mycket balanserad bok, som fyller en kunskapslucka om ”Landet som icke är”. Dessutom späckad med kunskap om just minoriteter. Jag sträckläste boken. Kurdernas öde är dramatiskt. Rävspel och cynism.

Väst svek armeniers, kurders och arabers frihetskamp för kolonial- & oljeintressen.
Turknationalisterna svek även de sina löften till kurderna. USA har svikit kurderna flera gånger. Kurderna är världens största folk utan egen stat, men det är en omöjlig utopi, menar Karlsson. Jag tror ändå att ett fritt och enat Kurdistan är lösningen!

Läs mer: SVD, Gulan Avci, Bersiv, EX1, 2, Gurgin, Knuff, Annika Ström Melin, NT, Axess, SDS,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Anders_S

  Jag är inte av samma åsikt som Hans utans er ett fritt Kurdistan som orealistiskt. Självstyre inom gränserna till existerande stater eller rättigheter liknande samernas i Norge och Sverige är vad jag toro är parktiskt och politiskt möjligt.

  Sedna är naturligtvis inte kurderna det största folket världen utan egen stat. Bara i Indien-Pakistan-Bangladesh-Sri Lanka finns en rad folk/nationaliteter (efter språken: panjabi, bengali, gujarati, tamil, kannada, marathi m.fl.) som är större/lika stora och inte har egen stat.

 • Hans Norebrink

  Jag har också funderat över påståendet om kurderna som det/den största folket/etniska gruppen utan egen stat. Antagligen är det en definitions-fråga.

  Ett språkområde, en språklig grupp, är inte i sig nog för att kalla en grupp människor en etnisk grupp eller nation. Det är bara ett möjligt objektivt kriterium för ett etno-nationellt medvetandebygge. Det fordras även ett subjektivt element, en känsla av att vara en egen etnisk grupp eller nation.

  I Punjab, Kashmir och i Tamil nadu finns separations-strävanden (liksom hos en mängd småfolk i nordöstra Indien), men vad jag gissar har de folkets stöd i bara Kashmir. Men där talas väl flera språk?

  Ta Bolivia som jag gärna refererar till. Där finns de två stora indianspråken aymara och quechua. Aymara har defintivt en uppfattning om att vara ett eget folk, i varje fall deras ledare som jag arbetade tillsammans med. Men frågar man quechuaindianer säger de att de Talar quechua, inte att de Är Quechua. Ingen ”folkkänsla” alltså.

  Ta finandssvenskar. De utgör en språklig grupp, men kan man kalla dem en etnisk grupp? Eller tornedalingarna. Klart en språklig grupp, men knappast en etnisk grupp.

  Språk är alltså bara ett av flera möjliga objektiva byggstenar för ett subjektivt etniskt eller nationellt medvetande. Men klart det viktigaste som exempelvis det språk-splittrade Belgien visar. Men avsaknaden av ett enande språk behöver inte utesluta en nationalkänsla – se på Schweiz med sina fyra språkområden (som inte är etniska grupper).

  Med tanke på realsocialismens kollaps och Jugoslaviens splittring kan nog vad som är politiskt och praktiskt möjligt komma att genomgå liknande dramatiska förändringar även i framtiden. Vidare: Eritrea fick sin självständighet från Etiopien, Kosovo från Serbien, och helt omöjligt är det inte att södra Sudan blir fritt inom några år.

  Självstyre finns redan inom Irak för kurderna. Blir Turkiet medlem av EU kan kurderna få en liknande ställning i Turkiet. Å andra sidan medför ett turkiskt medlemskap att EUs gräns går rakt igenom Kurdistan, vilket blir en orealistisk situation.

  Turkiet bör istället bli en del i ett Mellanöstern-EU. Då skulle gränserna minska i betydelse och kurderna fritt kunna samarbeta över gränserna. Se katalaner och basker som finns på båda sidor om den nu helt öppna spansk-franska gränsen.

  (Dessutom bör regleringen av vattnet från Eufrat och Tigris skötas inom samma samarbetsområde, vilket även det talar emot ett turkiskt medlemskap i EU).

  Bäst vore dock ett enat och fritt Kurdistan, del av en samarbetande Mellanöstern-union, som i sin tur samarbetar jämlikt med EU. En Mellanöstern-union där även Israel ingår, liksom Marocko och Tunisien, vilka alla tre visat intresse för EU-medlemskap.

  • Anders_S

   Hans: I princip är vi överens om ditt resoenmang kring folk/nationaliteter. Jag har många kurdisk vänner. De flest avd ess anser att etts jälvständigt kurdistan inte är något att sträva efter längre.

   EU:s gräns går rakt igenom Sameland i dag. Norge och Ryssland utanför. Sverige och Finland innanför. Det behöver inte betyda något problem. Resonemanget om Eufrat och Tigris är som jag ser det ett strakt argument för din linje om Turkiet i Mellanöstern. Men man kan kanske var med i två liknande samarbetsorgansiationer utan problem (jmfr Nordiska rådet och EU). Italienare, fransmän och tyskar lever idag både inom och utanför EU (Schweiz).

 • Sedan finns naturligtvis också möjligheten att det inte blir en kurdisk stat. Det kan bli flera! Nationalism är en sak, men sen kommer klaner, hård ekonomi och annat med i bilden.

  Själv minns jag den besvikna artikeln från Kurdo Baksi i DN där han besökt Turkiet och observerat att den nationalism han själv kände knappt fanns i hans gamla trakter. Folk i exil är alltid mer nationalistiska än de på plats. Till syvende och sist är det säkert delvis ekonomin som kommer avgöra om det blir ett, inget eller flera kurdistan.

 • Hans Norebrink

  Samerna är för få och fattiga för ett eget land. Annars vore jag inte främmande för tanken.

  Det finns inga tyskar, italienare eller fransmän i Schweiz. Det finns tysktalande, fransktalande, italiensktalande och rätoromansktalande schweizare.

  Eufrat och Tigris är viktigt i en värld med snabbt ökande sötvattens-brist. Egypten har sagt att avstängt vatten från Etiopien är det enda som skulle få dem i krig. Vattenresurser i EU/Nord som kan eller inte kan släppas ner till arabvärlden/Syd är ingen bra situation. Vattenreglering kan ge konflikt, men kan lika gärna vara en materiell bas för bra regionalt samarbete. Och det behövs i Mellanöstern.

  Det kan bli flera kurdiska stater, ja. Som det idag finns tre somaliska stater (Somalia, Somaliland och Puntland), och två albanska (Albanien och Kosovo). Men jag hoppas på sammanslagningar.

  • Anders_S

   Hans: Alltså finns det kermanjitalande turkar, soranitalande irakier och iranier. Man kan inte förhålla sig olika i olika sammanhang (eller jo det kan man, men saker bör definieras ungefär lika oavsett sammanhang). Det får ju finnas en viss konsekvens. Och det saknar du alltför ofta i dina resonemang. Det finns om jag ser det tyskar i Schweiz (fast deras tyska inte går att begripa) osv. preci som det finns kurder i Turkiet som talar kermanji osv. Men i vilket fall som helst förändrar det inte mitt resonemang.

 • Hans Norebrink

  Ingen av oss VET om det finns tyskar, italienare och fransmän i Schweiz. Det beror ju på deras subjektiva självuppfattning. Jag har definitivt fått uppfattningen att de inte uppfattar sig som annat än oliktalande schweizare.

  ”The Sound of Music” berättade om österrikisk nationalism trots deras tyska. Men under andra världskriget fick väl Anschluss stort stöd så då var de tyskar. Idag tror jag inte att de tysktalande österrikarna är tyskar.

  Däremot kanske de ungersktalande i Rumänien är ungrare i sin etniska självuppfattning.

  Konsekvens fordrar kunskap. Jag har inte din kunskap om de språken du nämner.

  Påtala gärna inkonsekvenser i mina resonemang om vad det vara må, Det är det jag retar mig mest på hos andra, så jag vill gärna städa upp.

  • Anders_S

   Ingen av oss vet det, helt riktigt. På samma sätt vet vi inte hur kurderna ser på sig själva. Däför ska bägge situatioenrna hanteras lika. I stort är vi dock överens i denna fråga.

 • Hans Norebrink

  Jo, vi är nog ganska överens. Man kan sätta upp objektiva kriterier för nationsbyggen, men det är vad folket själv bestämmer är subjektivt viktigt som avgör vilket identitetsmässigt byggnadsmaterial som används för att skapa nationen (som social konstruktion).

  Schweiz delas av språk, men är ändå en nation.

  Tyskland delas av religion, men är ändå en nation.

  Italien delas av historia, men är ändå en nation.

 • Jag är kurd och jag bodde i Turkiet i sju år med min familj.Vi hade inga rättigheter. Turkerna räknade inte oss som en människa för att vi var kurder och vi var inte muslimer.De kränkte oss och mobbade oss.Vi fick inte gå till skolan.Min pappa fick inte jobba. Min mammas familj skickade pengar till oss varje månad.Jag har sett bara nackdelar i Turkiet.När jag var i Turkiet kände jag mig att jag bodde i helvete.

 • Hans Norebrink

  Man kan ju tänka sig att lösningen är att demokratisera Turkiet för alla. Men kurderna är en så stor egen etnisk grupp vid sidan av i samhället där de bor, och splittrade mellan länder. Om vi nu ska ha länder, varför inte ett fritt Kurdistan, de har befolkning nog för det.