Säpo visste inget, regeringen visste inget. MUST då?

När svensk underrättelse- och säkerhetstjänst diskuteras så fokuserar de flesta på säkerhetspolisen, förkortat Säk internt och Säpo i media. Men Sverige har faktiskt en underrättelse- och säkerhetstjänst till.  Militärens underrättelse och säkerhetstjänst (MUST). Och så finns förstås FRA, signalspaningsmyndigheten som servar de andra.

MUST är den organisation som samarbetar med CIA och DIA. DIA är Pentagons (USA:s försvarsdepartement) säkerhets- och underrättelsetjänst. Det är USA:s största underrättelseorganisation vid sidan av USA:s motsvarighet till FRA, NSA. Om CIA och/eller DIA bedriver spionage och spaning i Sverige så är det i allmänhet MUST de samarbetar med om de samarbetar med någon. Säpo litar de inte på med de untyttjar dem ibland då Säpo ju sköter kontraspionaget och antiterroristspaningen i Sverige. Säpo har sina kontakter främst med FBI. Något som exempelvis ledde till att Säpo befann sig vid sidan av informationsloopen i samband med Göteborgshändelserna år 2001 (Läs Hans Abrahamssons bok En delad värld).

Så även om Säpo inget visste (om det nu är så), även om regeringen inget visste om USA:s spaning, övervakning och spionage i Sverige kan andra ha vetat. Folk på MUST. För nån har nog vetat och nån har samarbetat. Precis som i Norge. MUST är en organisation som är mycket hemligare än Säpo och det skriv mycket sällan något om dem. Hur många anställda som finns är oklart då MUST formellt är en del av Försvarsmaktens högkvarter (HKV) som totalt uppger att de har 1115 yrkesofficerare och 400 civilanställda. Men enligt informationen på Försvarsmaktens hemsida så fokuserar MUST på samma saker som Säpo:

Vid Musts underrättelsekontor arbetar en mångfacetterad grupp av människor för att identifiera och kartlägga den nya tidens hot.

Säkerhetspolitiskt fokus ligger numera på att försöka identifiera, förutse och bemöta så kallade asymmetriska hot. Terrorism, spridning av massförstörelsevapen och informationsoperationer hör till de begrepp som till stora delar ersatt begreppen från kalla krigets dagar.

MUST och Säpo arbetar troligen alltså med delvis samma saker och ett visst dubbelarbeta förekommer säkert. Något som garanterat skapar förvirring, oklarhet och missar. MUst har en rad olika källor i sin verksamhet såsom ett nätverk av försvarsattachéer, signalspaning (bl.a. FRA), rapporter från utlandsstyrkan och bevakning av öppna källor. Inom MUST finns också vissa specialavdelningar:

Inom Must finns också Kontoret för särskild inhämtning, KSI, som tillhör Musts dolda sida. ”De arbetar med inhämtning med särskilda metoder” är det längsta Håkan Pettersson kan sträcka sig i beskrivningen av deras verksamhet. Bland kunderna är regeringskansliet störst och deras underrättelsebehov sammanställs via Sund, samordningskansliet för säkerhetspolitisk underrättelseinhämtning. Andra mottagare av Musts tjänster är Försvarsmakten och EU.

KSI är det som en gång i tiden hette Informationsbyrån (IB) och som blev känt genom den så kallade IB-affären. KSI har troligen fortfarande ett nätverk av angivare, infiltratörer (såna som Gunnar Ekberg) och informatörer i form av poliser, ordningsvakter, sjökaptener och styrmän, folk i industrin och facket, kontaktmän i politiska partier osv på samma sätt som avslöjades i IB-affären. Det är alltså inom denna organisation som CIA och DIA främst har sin kontakter i Sverige.

Intressant?
Bloggat: Ensson, Moberg, Röda Berget, Röda Malmö,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements