Dröm om nyskapad samhällsgemenskap

Boknytt
Den ensamme bowlaren
Robert Putnam
SNS Förlag

Dröm om nyskapad samhällsgemenskap

Vissa böcker glömmer man aldrig. De föds som klassiker. Den amerikanske liberalkommunitaristiska samhällsforskaren Putnams bok ”Den ensamme bowlaren – Den amerikanska medborgarandans upplösning och förnyelse” är en sådan bok. Redan har den haft stort inflytande över den politiska debatten i såväl USA som Sverige.

Men. Det går inte att skriva en megabok på 600 sidor (inklusive allt – massor av noter och statistik) om man vill nå ut till vanligt folk med sitt budskap. Speciellt om budskapet är så viktigt som den (västerländska och) amerikanska national- och samhällsandans upplösning

Ändå skriver Putnam väldigt pedagogiskt, medryckande och intresseväckande – i motsats till alla intellektuella knepigt svårmodiga postmodernister vars överflöd av halvt obegripliga böcker man tvingas plåga sig igenom. Det går att skriva forskartext begripligt alltså!

Putnam skrev tidigare uppmärksammat om medborgarandan i Italien – mer i föreningstäta norr, mindre i oligarkiska syd. Nu gör han samma i USA, men undersöker samhällsgemenskapens söndervittring de senaste 30 åren. Folk gör allt färre saker tillsammans, allt fler saker ensamma. Därav titeln Den ensamme bowlaren.

Att det så kallade sociala kapitalet eroderar gör att ekonomin och demokratin fungerar sämre. Och eftersom människan biologiskt sett är en social varelse mår vi helt enkelt sämre av vår tilltagande sociala isolering. Det visar tydliga forskningsresultat.

Putnams megabok, som även i pocketformat är en tegelsten, anger fyra huvudorsaker till det förändrade sociala beteendemönstret i USA. Stress och tidsbrist (jämför vår utbrändhetsdebatt), förortsboende och pendling (väl i villaområdet åker man inte in till stan för ett föreningsmöte), den elektroniska underhållningen (teves oerhörda passiviseringseffekt), samt en ny generation som ser sig som konsumenter snarare än som samhällsmedborgare.

Boken känns angelägen, eftersom vi ser samma fenomen i Sverige med sjunkande intresse för politiska partier och föreningar. Och fenomenet kan inte reduceras till nya individuella preferenser. När våra sociala nätverk trasas sönder påverkas hela samhället negativt – politiskt, ekonomiskt, socialt och hälsomässigt.

Sen finns ju alltid motvals nissar som säger att ”nej, så är det inte” (se förordet). Och så kan exempelvis kolindustrin fortsätta att ignorera växthuseffekter eftersom det finns oeniga forskare – och inget blir gjort.

Självklart ska inget sväljas kritiklöst. Och även Putnam ska tas med en liten nypa salt. Men än mycket mer bör han tas som en stor väckarklocka. Ska vi acceptera att samhället ruttnar inifrån, eller vill vi göra något. Läs Putnam för motförslag.

Hans Norebrink

Läs mer: Dagens Bok, ETC, Alba, DN1, 2, Dagen, SVD, SDS,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

104 kr hos Adlibris

Advertisements