Privatisering – sämre underhåll

Stockholms stad har sålt ut flera av de köpcentrum man tidigare ägt. Man har sålt dem till privata intressenter,  ett brittiskt företag vid namn Boultbee. Sedan dess har förfallet ökat, underhållet minskat och servicen blivit sämre. Boultbee har som privat företag uppenbarligen inget långsiktigt intresse av att sköta underhållet på sina fastigheter utan vill vinstmaximera på så kort sikt som möjligt. Med negativa följder såväl för konsumenter som för olika handlare och köpmän:

SvD:s granskning visar att läget tre år efter att Boultbee tog över köpcentrumen är alarmerande:

• Fortsatt förfall på grund av bristande underhåll, särskilt i förortscentrumen.

• Försämrad service sedan butiker slagit igen och banker flyttat.

• Kraftiga hyreshöjningar på upp till 75 procent har tvingat många att slå igen. 378 hyrestvister ligger hos Hyresnämnden.

• 74 ärenden finns i tingsrätterna i Stockholmsområdet.

• För att slippa bli vräkta har handlare deponerat totalt 10 miljoner kronor hos länsstyrelsen i väntan på att tvisterna ska lösas.

Med andra ord är det i Boultbees fastigheter samma läge som ofta när infrastrukturella saker privatiseras. Det blir sämre genom bristande underhåll. Så är det exempelvis med järnvägen där marknadsanpassning, privatisering, upphandlingssystem och uppstyckning lett till sämre underhåll och fler förseningar.

Intressant?
Bloggat: Storstad,
Borgarmedia: DN1, 2, SVD1, 2, SR, Dagens Handel, FV, Tvärdrag, SVT,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements
  • Med Boultbees gallerior i innerstan kan det ju göra detsamma, det finns alternativ. Men i de förorter de har etablerat sig har de ju faktiskt ett privat monopol och kan bete sig hur de behagar.

    Grundfelet är givetvis hela idén med affärscentrum, som skapar denna monopolsituation. Att det bara finns en enda punkt i en hel stadsdel som är affärsläge. Den traditionella staden har stråk med många platser som har rimligt jämlika lägen och som det är alltså omöjligt att monopolisera.

    En stad som är uppbyggd på det sättet kan inte ens moderaterna privatisera.