Det är klart att Sverige inte är alliansfritt

Det har landet aldrig varit. Sveriges försvar gentemot den farlige ryssen har sedan andra världskriget byggt på samarbete med NATO och USA. Det har varit underförstått och självklart i alla tider. Att det varit så visar all dokumentation och alla böcker som skrivits om tiden.

Allt från att US-amerikanska baser och agentnätverk som byggdes upp i Sverige i slutet av andra världskriget, till IB-affären, böcker om Olof Palme (exempelvis Kjells Östberg böcker) via säkerhetstjänstkommissionens utredning om svensk säkerhetstjänst fram till utvisningen av två egyptier visar detta. Nu stärks denna bild av Wikileaksdokumenten som visar att USA i praktiken ser på Sverige som en del av NATO.

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö, Beelzebjörn, Bjereld,
Borgarmedia: AB1, 2, EX1, 2, 3, GP1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Hur länge kommer världen väntar USA?

  Hur länge kan USA från definition och identifiering av nya möjligheter i en ny värld av värderingar, kultur och potential och styrka?

  I 2000 års val, valde det amerikanska folket i ett tvetydigt val , George W. Bush som president, utifrån en deklarerad strategi, baserad på begreppet föregripande krig, och styra världen från Washington, och avsluta den roll som Förenta nationernas och utvecklingen av NATO: s roll i världspolitiken, och styra världen. Bombningarna i september 2001 blev då bara en förevändning ockupera Afghanistan och Irak. Men USA misslyckanden i Irak har hindrat utvecklingen av denna strategi. Efter den globala finanskrisen under 2008 valde folket Barack Obama.

  Efter det amerikanska kongressvalet, är USA: s politiska situationen mer förvirrad på de interna och externa områdena. Så tillkom Wikileaks läckor och göra situationen skum. Även START 2, ligger inom denna politiska och val konflikt.

  Förenta Nationerna dök upp i 1945, fungerar som en global politisk nödvändighet för världspolitiken, och den världspolitiska situationen har bevittnat den ekonomiska utvecklingen, politiska, kulturella och bred, sedan starten fram till nu. Är inte längre möjligt att styra världen utan FN, Förenta nationerna ett rättvist, skäligt standarder kontroll, inte dubbelmoral.

  Om man inte är medveten om den politiska och ekonomiska krafter inom ramen för sina American World, situationen i USA och globalt, som är ambivalent och förvirrad, inser man inte att utveckling möjlig och nödvändig. Och att denna situation kan världen komma in en situationen och ett tillstånd av kaos till följd av fel eller äventyr.

 • Pingback: WikiLeaks jagar Carl Bildt()

 • Pingback: Sverige i led med USA. | Annarkia()

 • Pingback: Den som lyfter fram sanningen… » HumanLabRat bloggar()

 • Pingback: Sverige har aldrig varit neutralt | Svensson()