Regeringsbeslut orsakar dödsfall

Den borgerliga arbetarfientliga regeringen har rustat ner arbetsmiljöarbetet och försämrat skyddet för arbetare på på en lång rad av sätt. Särskilt hårt har detta slagit i kombination med bristande ansvarstagande genom upphandling i flera led där ingen vet vilka som jobbar, när de jobbar och vem som är ansvarig. Den ökande användningen av inhyrd personal i flera led och bemanningsföretag är också något som regeringen och dess föregångare beslutat om. Ofta drabbas inhyrda gästarbetare speciellt hårt.

Ytterst ansvariga för dödsfallen bland inhyrda gästarbetare är i första hand de svenska företag som beställer jobb eller är huvudentreprenörer där arbetsmiljöarbetet är eftersatt. Men även den regering som genom beslut rustat ner arbetarskyddet och arbetsmiljöarbetet är skyldig liksom alla de politiker som drivit igenom avreglering, privata arbetsförmedlingar osv.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements