Ökad lönespridning är bra säger Björklund och har fel

Eftersom forskningen säger att minskad lönespridning och ökad ekonomisk jämlikhet är bra för ett samhälle i form av exempelvis generellt bättre hälsa och mindre kriminalitet så säger förstås Jan Björklund att ökad lönespridning är nödvändig. Han agerar därmed likadant i frågan om jämlikhet som när det gäller skolfrågorna. Han handlar och går tvärsemot vad vetenskapen säger.

I skolan så blir resultaten sämre. Denna utveckling började på 1990-talet och har alltså ingenting med de skolreformer som genomfördes på 1960-talet och 1970-talet att göra. Istället har det med vad som hände på 1990-talet och därefter att göra. Dvs nedskärningar och privatiseringar. Forskningen säger att individualisering, uppdelning och elitsatsningar leder till försämrade resultat i skolan. Alltså satsar Björklund på sånt. Något som garanterar en fortsatt kräftgång för den svenska skolan och dess elever rent resultatmässigt. Skolor som väljer att skita i Björklund och lyssna på forskarna lyckas däremot mycket bra.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • U.S

  Vi har på sistone diskuterat lönespridningen bland oss anställda på min arbetsplats. Även där kommer frågan om större lönespridning (inom vår yrkeskategori) upp. Argumentet i sin enkelhet lyder: löneharar drar upp lönen även för de sämst betalda (alltså satsa mer på de bäst avlönade för att hjälpa de sämst betalda!). Vi är dock några som värnar om sammanhållningen utifrån jämlikhetstanken men våra motståndare verkar ha stöd från facket central (Lärarförbundet). Har du några vinklingar/argument hur vi ska lyckas få igenom en mer solidarisk lönepolitik på vår arbetsplats?!

  • Anders_S

   U.S. Ni bör läsa boken Jämlikhetsanden. Där finns argument. När det gäller löner har jag aldrig sett några som helst belägg för den teorin som dina kollegor lägger fram. Framförallt inte när man har individuella löner. Det jag har sett som tidigare facklig aktiv är att det snarast leder till lägre genomsnittliga ökningar så länge som det inte handlar om ett extrem bristyrke som också skyddas av LAS och liknande. Villkoren för detta föreligger inte nån stans idag. På det kollektiva planet där alla löner förhandlas av facket kan resonemanget funka. Man kan då som fack använd an högt betald grupp som exempel för att dra upp en annan. Men individuellt fungerar det inte och med en svag och mesig fackförening funkar det definitivt inte. Det är min erfarenhet som talar i detta, erfarenhet från många år i industrin och som facklig löneförhandlare.

 • Hans Norebrink

  Se även ”Frånsprungen – hur ökad ojämlikhet missgynnar medelklassen”. När de rika drar ifrån vill nästa steg ner hänga med i statusjakten vare sig de kan eller inte, de vill uppräthålla skenet. Samma med nästa sociala skikt vidare ner genom medelklassen. Det ger mer klimatfarlig tillväxt och leder till att medelklassen ruinerar sig.

 • U.S

  Tack för svar. Jag ska försöka argumentera utifrån dessa premisser (jag här läst Jämlikhetsanden men inte Frånsprungen…) Era argument är givetvis goda men kan upplevas som lite väl abstrakta. Det är inte lätt att diskutera utifrån ett samhällsperspektiv när det kommer till kronor och ören i lönekuverten. Ja, det är ju det som gör det hela så besvärligt i denna individualismens era. Tror att det första argumentet som Anders visade, att det inte finns några bevis för att ökad lönespridning på lokal nivå skulle rycka upp de sämst lönerna, biter bäst.

  • Anders_S

   US: Folk verkar ofta vilja ha enkla lösningar där inga enkla lösningar finns. Det vi har att säga är krävande och förutsätter nog delvis att folk tänker och planerar långsiktigt.