Upprop mot förhandsprövning av public service-tjänster

Regeringen har beslutat att införa ett system med förhandsprövning för nya programtjänster i alla tre Public Service- bolagen dvs. Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion.

Detta strider mot grundlagen Yttrandefrihetsförordningen enligt vilken ”ingen myndighet kan kräva att något som skall framföras i radio, tv eller annan sorts upptagning först måste granskas av en myndighet eller något annat allmänt organ”.

Förhandsprövningen innebär att när SVT har en ny programtjänstidé ska den anmälas till regeringen som låter tjänstemännen på Myndigheten för radio och tv godkänna eller underkänna. Myndigheten för radio och tv lämnar därefter ett utlåtande till regeringen som har sista ordet. I praktiken innebär det att Regeringen har vetorätt över den verksamhet som bedrivs av Public Service: –

Termen [Public Service] har dock olika betydelser och tenderar att missbrukas av länder som har statligt styrda åsiktsmedia, där enbart den styrande regimens åsikter släpps fram.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth motiverar systemet med förhandsprövning med ”det är viktigt att hitta en balans mellan bolagens utvecklingsbehov och skyddet för övriga aktörer på mediemarknaden”, och enligt DN menar regeringen att public service- bolagen inte ska syssla med sådana program och medietjänster som förstör marknaden för de kommersiella kanalerna. Vd för Sveriges Radio, Mats Svegfors, menar att de kommersiella mediebolagen, däribland TV 4, har utövat rejäl press på regeringen för att begränsa public services utvecklingsmöjligheter.

– Radio- och tv-myndigheten ska skicka ut vår verksamhetsidé på remiss till de kommersiella aktörerna på marknaden innan vi kan lansera tjänsten. Det kommer att dröja tre fyra månader innan vi får ett beslut. Under den tiden kan kommersiella aktörer rakt av ta vår idé och genomföra den. Det är förödande för en organisation som bygger på kreativitet, säger Mats Svegfors.

Även Eva Hamilton, VD för SVT, framför stark kritik till regeringens initiativ:
– Om de här reglerna hade funnits när vi lanserade SVT Play tror jag inte att vi hade fått göra det, säger hon till TT Spektra.
Under 2008 hindrades BBC från att utvecklingen digitala tjänster av just BBC Trust.

Även om ett av argumenten för införandet av förhandsprövning är ”allmänhetens intresse” strider detta mot grundlagen Yttrandefrihetsförordningen.

– Instruktionerna till mediemyndigheten är otydliga om det som rör hur allmännyttan av en ny tjänst respektive dess marknadspåverkan ska viktas. Otydligheten öppnar för en godtycklig tillämpning, säger SVT:s VD Eva Hamilton.

Regeringens beslut för oss närmare länder som Italien där statsmakt och media är ett och samma organ. Det innebär också att de kommersiella mediernas kontroll och inflytande över utbud och marknad blir större.

Mer info:

Skriv på uppropet

Intressant?
I media: DM, Allehanda,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements