Sveriges regering anmäls för brott mot miljölagstiftning

I varje fall finns det enligt media mycket som tyder på att att miljökommissionär Janez Potocnik formellt anmäler Sveriges regering för brott mot EU:s miljölagstiftning. EU:s lagstiftning förbjuder vargjakt å det strängaste och det är mycket svårt att få tillstånd. Den svenska vargjakten bryter med all sannolikhet mot lagen menar Potocnik:

”Dessvärre innehåller Sveriges vargpolitik delar som tycks oförenliga med EU:s regler för bevarande av rovdjur. Mest oroväckande är godkännandet av licensjakt trots att vargen inte har gynnsam bevarandestatus”, skriver han i ett pressmeddelande.

Det han invänder mot i den svenska vargpolitiken är bland annat följande:

• att den svenska vargstammens förutsättningar att bevaras intakt är ogynnsamma,

• att man beslutat om ett tak för antalet vargar,

• att man godkänt licensjakt på en fredad art utan att man uppfyllt EU-lagarnas undantagsvillkor

• att vargens utbredningsområde minskar i takt med att renskötselområdet utvidgas.

Janez Potocnik säger sig ha klargjort för Andreas Carlgren att han kan komma att anmäla den svenska regeringen för regelbrott om Sverige tillåter jakt utan att ha förankrat sina svar till EU ”i vetenskapliga fakta”.

Protestera mot vargjakten, skriv på upprop.

Intressant?
Bloggat: Alliansfritt, Jakob Lundgren, Berkow,
Borgarmedia: VF, SVD, HBL, ArbB, DT, GT,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
 • Anonym

  Det finns mycket att säga om vargen med argument både för och emot jakt. Men det intressanta i frågan är att vi kan ha licensjakt på varg som har en population på 300? individer.

  Samtidigt så är det ingen licensjakt på varken knubbsäl eller skarv. Med klara livskraftiga populationer. Hur många har sett en varg? Varg har vi jakt på. Hur många har sett en skarv? Skarv har vi inte jakt på.

  Foliehatt på eller vadå?

  • Vargpopulationen i Sverige är snarare 200. Det finns ingen anlednign att ha licensjakt på en så liten vargstam. Sverige behöver minst 1 000 vargar och helst 2 000 vargar för att ha en livskraftig vargstam på sikt. Det är lika många vargar som det betydligt mindre och tätare befolkade Grekland har.

 • Anonym

  Hur många vargar det skall finnas på moder Sveas mark kan nog diskuteras hur länge som helst. Det finns säkert lika många åsikter som människor. Själv har jag ingen åsikt hur många vargar det skall finnas, för det är helt enkelt utanför mitt kunnande. Men jag kan anta att de som beslutade om jakt gick någon medelväg för både markägare och de som vill se varg i Sverige.

  .
  Men jag tycker att man skall kunna förvänta sig någon form av likformighet i besluten. Varg och skarv påverkar människor som utövar sina yrken. Ändå skiter beslutsfattare totalt i de som skadas ifrån skarv, emedan de som har problem med varg för sin röst hörd med säkert som du anger, risk för populationen.

  Säl och skarv skulle kunna skjutas av till hälften av dagens bestånd och de skulle ändå vara några av skärgårdens vanligaste djur. Ändå ingen jakt på skarv och säl, medan varg inga problem.