Modern socialdarwinism

Boknytt
Status – Vägen till lycka
Marie Söderqvist Tralau
Norstedts

Modern socialdarwinism

Människan är en ambivalent varelse med evolutionära tendenser till såväl ojämlik hierarki som jämlik egalitarism. Därför har Marie Söderqvist Tralau, vd på analysföretaget United Minds, rätt i sitt konstaterande att status gör oss lyckliga.

Problemet är det borgerliga nyliberala tänket där man enbart ser till (den vinnande) individen. Status förutsätter ju att de allra flesta inte har status. Själva vitsen med hög status är ju att man får ett större erkännande av samhället än alla andra som inte har hög status.

Därför ger status lycka åt de få, men olycka för de många. Detta eftersom människan evolutionärt sett blir olycklig av låg status. Just därför genomdrev man i jägarsamhället jämlikhet genom att de många allierade sig mot de få potentiella alfahannarnas dominansförsök.

Det här gick förlorat med det moderna klassamhället inom jordbruk och industri. Men sedan 200 år tillbaka pågår ett tyvärr ständigt misslyckat politiskt projekt att återupprätta den gamla ”urkommunistiska” jämlikheten. Något varken socialdemokrater, kommunister eller tredjevärldensocialister lyckats med.

Men att av detta dra slutsatsen att sociala hierarkier gör oss lyckliga och friska, som Söderqvist Tralau, går helt emot den nya forskning som bland annat presenteras i den mycket uppmärksammade boken ”Jämlikhetsanden”. Den visar tydligt att det tvärtom är jämlikhet som gör oss friska och lyckliga.

Boken säger en del vettigt om lyckoforskning, altruism och evolution. Men jag finner ingen helgjuten vetenskaplig människoförståelse. Mitt recensionsexemplar av detta i grunden politiskt borgerliga alster är proppfyllt av frågetecken.

Detta är socialdarwinism i nyliberalismens tid. Vulgärbiologism. Ett försök att med vetenskap få de fattiga att skylla på sig själva, och de rika att vara stolta över sina tillskansade pengar och status. Klassamhället är både naturligt och rättvist enligt denna lättviktarbok – ett resonemang som brukar kallas det naturalistiska misstaget.

Hans Norebrink

Läs mer: DN, Knuff, GP, Resumé, Hållplats Hådén, AB, E24, SVD, EX, DPS, HD,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

42 kr hos Adlibris

Advertisements