Fascinerande gräsrotshistoria

Boknytt
Mellan hammaren och skäran
Per Edvin Wikström
Recito Förlag AB

Fascinerande gräsrotshistoria

Det här är Sveriges och världens 1900-talshistoria sedd och upplevd nerifrån. Absolut läsvärd. Den levandegör och konkretiserar. Visar människorna i de världshistoriska skedena. Detaljer och miljöer. Seklet binds samman i tid och rum.

Och den som gör det är den svenska arbetaren Per Edvin Wikström (1899-1981) vars minnesanteckningar överlämnats av sonen Kalle Wikström till Richard Jändel, som redigerat och bearbetat dessa till ”En självbiografi om en svensk arbetare”.

Det är en fackligt och politiskt aktiv arbetare som jobbar sig fram över hela världen. Syndikalist och sedan kommunist. Sjöman på de sju haven. Jobbar sig fram i USA. Bor i Sovjetunionen. Beskriver med friska ögon vårt lands förvandling från fattighus till folkhem.

Allt börjar i utarmad norrländsk bondebygd, närmare bestämt i Hälsingland där han bodde mycket hos morfar och mormor – precis som jag i min barndom. Och precis som dessa kan han berätta om snålelaka rikebönder och sjudande små industrisamhällen fyllda av facklig-politisk verksamhet.

Sedan bar det runt i Sverige som soldat, SJ-anställd, skogsarbetare, rallare, och luffare – skarpt iakttagande det svenska vardags- och arbetslivet. Sedan åren på sjön och arbetande i USA, där han levandegör det svenskamerikanska samhället. De svenskättade jänkarna ”grötade ihop sig” med de sina där, precis som många av våra invandrare gör här i Sverige idag.

Även min farmor och farfar emigrerade till USA (där min far föddes) och återvände senare till Sverige – precis som Per Edvin Wikström. Hans liv och berättelser är som mina rötter två generationer tillbaka, och många läsare kommer nog att uppleva boken på samma intressanta sätt.

Om man dessutom som mig delar författarens vänsteraktivism får man en spännande inblick i den svenska socialismens och fackföreningsrörelsens barndom. Och lika mycket i den amerikanska vänstern, som var mycket livaktig, mångkulturell och arbetarinternationalistisk på den tiden. Bland annat engagerade sig ”Ed” (hans amerikanska namn) i Joe Hills rörelse IWW (International Workers of the World).

Per Edvin var en odogmatisk vänstermänniska, som motvals ansåg ”att klassintressena måste gå före parti- och sektintressen”. Det fick han kritik för, men nyktert konstaterar han att många av de hårdföra sekteristerna senare gjorde småborgerlig karriär. Överhuvudtaget iakttar han skarpsynt det makt- och privilegiespel som pågår även i fack och parti (människans natur är sig lik).

Själv var han aldrig intresserad av någon vänsterkarriär, utan gjorde bara sin plikt som arbetare och kommunist. Han konstaterade byråkratisering och stalinistiskt pampvälde i såväl det amerikanska kommunistpartiet, som senare i Sovjet under sin partiutbildning där. Som gammal syndikalist blev Per Edvin i Moskva anklagad för trotskism, men klarade sig från de pågående utrensningarna.

Tillbaka i hemlandet fick han även uppleva splittringen i ”den kommunistiska lekstugan i Sverige”. Där väckte han uppmärksamhet genom sin vilja att fortsätta att arbeta med händerna istället för att göra en arbetarbyråkratisk karriär som ombonad ”yrkesrevolutionär”.

Tyvärr slutar Per Edvin Wikström att skriva kring 1950. Om hans senare trettio år i livet berättar bara sonen kortfattat att han skrev ett omfattande studiecirkelmaterial för SKP om politisk ekonomi, förblev göteborgare, lämnade VPK, ”men blev sin ungdoms ideal trogen och fortsatte sitt politiska och fackliga arbete.”.

Man skulle vilja veta så mycket mer!

Hans Norebrink

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

171 kr hos Adlibris

Advertisements