Islamsk uppslagsbok

Boknytt
99 frågor om islam
Jan Hjärpe (red)
Leopard förlag

Islamsk uppslagsbok

Muslimer från Mellanöstern är den mest svårintegrerade gruppen invandrare i dagens Sverige. För att blågul islam och muslimska svenskar ska bli ett naturligt inslag i vårt land krävs därför mer av kunskap om och förståelse för islam bland befolkningsmajoriteten.

Därför är det bra med böcker som antologin ”99 frågor om islam och något färre svar” (160 sidor). Själv tycker jag dock bokens nivå är något för avancerad för ”vanligt folk”. Dåligt är det också att vidrigt oförlåtligt människopåhittat trams som hedersmord, könsstympning och självmordsattentat inte klart förklaras oförenligt med äkta islam. Och varför skrivs det så lite om vanliga sekulariserade vardagsmuslimer?

Hans Norebrink

Läs mer: Dagens Bok,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

124 kr hos Adlibris

Advertisements
 • ”Muslimer från Mellanöstern är den mest svårintegrerade gruppen invandrare i dagens Sverige.”

  Kan vi få statistik på det? På att de är mest svårintegrerade alltså. Inte bara på att det är man har mest fördomar mot och motarbetar mest. Eller var det bara ett påhitt taget ur luften?

  • Hans är inte tillgänglig och kommer inte att kunna svara. Jag funderade också på den passagen. Jag vet så mycket som att somalier har högre arbetslöshet än alla andra. De är ju dock inte från mellanöstern.

 • Kristina Martinsson

  Skulle precis reagera på samma mening…låter som en klyscha. Dessutom väldigt generaliserande med ”muslimer från Mellanöstern”, det finns väldigt många olika sorters människor som faller under det begreppet och jag är skeptisk till att den ”gruppen” finns som offentlig svensk statistik.

 • Anonym

  Mellanöstern är ett luddigt begrepp, men jag räknar in arabvärlden, Turkiet, Iran, Israel, Etiopien, Eritrea, Djibouti och Somalia (medlem i arabförbundet).Så vad är alternativet? Europeiska, östasiatiska och latinamerikanska invandrare har haft det lättare att integreras. Det handlar ju delvis om kulturellt avstånd, delvis om en främmande religion, delvis om en auktoritär tradition i Mellanöstern som nu med de folkliga revolutionerna äntligen ser ut att ifrågasättas på allvar.

 • Anonym

  Mellanöstern är ett luddigt begrepp. Jag inkluderar arabvärlden, Turkiet-Cypern, Israel, Afrikas horn. Kanske även Iran. Afghanistan och Pakistan. Alltså även somalierna med deras höga arbetslöshet och andra problem – som dessa anser det vara rasism att nämna.

  Vad är alternativet till muslimer från Mellanöstern med en för Västerlandet annorlunda kultur och religion? Européer? Latinamerikaner? Östasiater? Alltså, ju mer främmande en invandrargrupp, ju svårare att integrera, det är väl tämligen självklart.

  Och det beror förstås på båda sidor. Det är svårare att komma in i en främmande kultur, och det är svårare för de inhemska att acceptera en främmande kultur. Det borde inte vara så i en ideel värld, men så är det.

  Ska man förändra och förbättra verkligheten måste man först se den som den är, inte som man vill att den ska vara. Sedan kan man med den kunskapen arbeta för en bättre värld.

  Ödmjukhet och självrannnsakan. Ständigt denna brist i vänstern.

  • Afrikas horn är definitivt inte Mellanöstern. Varken kulturellt eller på annat sätt. Inte Iran eller Turkiet heller. Absolutut inte Cypern, för då måste man också säga att Grekland är Mellanöstern. Då kan man lika gärna säga att Pakistan är Mellanöstern. Begreppet skulle förlora sin innebörd. Däremot finns det kulturella band mellan Spanien-Arabvärlden-Grekland-Turkiet-Iran-Pakistan-Indien och religiösa band Sahel-Afrikas horn-Arabvärlden-Iran-Centralasien-Sydasien-Sydostasien. Musiken är uppenbart besläktad osv.

  • Iranier är en välanpassad grupp i dagens Sverige. De kurder som kom tidigt är det, liksom greker, syrianer/assyrier, palestinier, libaneser, algerier, marockaner, kineser (ofta från Vietnam) och turkar. Det handlar helt enkelt oftast om hur länge man varit här. Inte om varifrån man kommer. Eller hur främmande man är (hur man nu mäter det)?. Dessutom beror ju hur främmande man här främst på svenskens inställning.

   Problemet är att du inte ser verkligheten som den är. Utan verkligheten som den borde vara utifrån dina förutfattade meningar. DU läser för lite undersökningar och forskning kring detta om jag ska vara ärlig. Det är precis som med brottsligheten som är minskande i verkligheten och inte ökande som fördomar och falsk mediainformation får oss att tro.

 • Anonym

  Till Anders: Ur Nationalencyklopedin:

  ”Mellanöstern, region i s.v Asien, ibland innefattas även delar av Nordafrika. Ursprungligen var M. en brittisk kolonialterm som vid mitten av 1800-talet avsåg Afghanistan, Pakistan och Indien. Bortom Indien låg ”the Far East” (Fjärran Östern) och mellan M. och Europa låg ”the Near East” (Främre Asien), vilket ungefär motsvarande det gamla Osmanska riket. M:s lokalisering har därefter stegvis förskjutits åt väster. Numera används termen för ett område bestående av länderna på Arabiska halvön samt Turkiet, Syrien, Libanon, Israel, Egypten, Jordanien, Irak och Iran. Ibland inkluderas även Libyen och Sudan samt Cypern och Afghanistan…Även om det är svårt att hävda att de nordafrikanska Maghrebstaterna ligger öster om Europa vill många, p.g.a. dessa länders historiska och kulturella samhörighet med de övriga länderna i M., räkna även dessa som en del av M.
  Termen är alltså luddig. Även du kan behöva läsa på…Afrikas horn verkar inte räknas in, men de har historiskt, religiöst och kulturellt starka band till Arabiska halvön och Sudan/Egypten. Somalia är medlem i arabförbundet.

  Du säger ju samma sak som jag. Det finns skillnader i anpassning mellan olika grupper (och självklart har det relation till hur länge gruppen varit här). Sedan kan man ha olika åsikter om detaljerna vad gäller de olika gruppernas anpassning. Graden av ”främlighet” som både vi och dom upplever det spelar in, som sagt. Iranier är ofta sekulariserad medelklass, även ateister, även islamhatare (en del med i sd).

  Hur mycket ska man behöva läsa för att vara med i debatten? Då skulle få platsa in.

  • Nej, de säger i motsats till dig att man inte kan räkna in Afrikas horn, Afghanistan och Pakistan. Och du har fortfarande inte det minsta uppbackning för ditt påstående om att folk därifrån skulle vara den mest svårintegrerade gruppen invandrare. Det är något du bara tagit från luften.

   • Turkiet är både Mellanöstern och Europa. Skillnaderna mellan Grekland och Turkiet är marginella. Skillnaderna mellan Cypern och Turkiet/Grekland är också marginella. Språkmässigt har Turkeit mycket gemensamt med Centralasien (turkmenska, uzbekiska, turkiska, azeri är förståeliga sinsemellan som norska/svenska/danska) än med Mellanöstern. Det gemensamma med Mellanöstern är att Turkiet var ockupanten under århundraden.

  • Påstår man nåt som fakta måste man ha lästa på och ha belägg. Tycker man så är det en annan sak. Men då kan vi säga att tyckandet är baserta på felakitga fakta, felaktig verklighetsuppfattning.

   Nej, vi säger inte samma sak. Du säger att det beror på invandrarna att de står utanför. Jag säger det beror på alla oss som bodde här innan. Du säger att det beror på varifrån de kommer, jag säger det beror på när de kom. Det tar tre generationer att smälta in i ett samhälle. Den tredje generationen är den första som är en del av den dominerande kulturen.

 • Anonym

  Hampus och Anders: Uppenbart är Mellanöstern ett luddigt begrepp, och uppenbart har Anders och jag både rätt och fel. Jag ser ingen anledning att prata mer om det. Jag vet om turkiskan, men historiskt, kulturellt, religiöst, geografiskt, flodsystemmässigt, medelhavsinriktningt och kommunikationsmässigt hör Turkiet till arabvärlden/Mellanöstern-regionen i världen, inte till Europa eller till Centralasien. Turkiet har en given plats i en Mellanösternunion vid sidan av EU, anser jag (liksom Israel som inte heller hör till Europa).

  Anders: Jag instämmer ju att tiden en grupp stannat har betydelse. Och vi säger ju båda att främlingheten har betydelse, från båda håll. bara att du lägger skulden främst på svenskarna. Jag konstaterar bara allmänt att stora kulturella avstånd försvårar den ömsesidiga integrationen från bägge sidor.

  Och uppenbart har invandrare från Mellanöstern ett större kulturellt avstånd till oss än nordamerikaner, latinamerikaner, européer och östasiater. Vilket plussas på av en annorlunda religion. Östasien har ju sina religioner, men de har kommit igång med sin modernisering. Det har inte det traditionella Mellanöstern ännu, vilket bland annat FN-undersökningar påvisat. Så är de väl den region i världen som minst av alla tar vara på sina kvinnors potential. Nu börjar de vakna ur traditionalismen. Det är alltså inte att det är folk från Mellanöstern och muslimer det handlar om. Det handlar om en region i världen som i högre grad än andra är icke-modern i sitt sätt att tänka. Det ger kulturkrockar när de kommer till modernare samhällen.

  Båda: Man kan inte vara expert på allt. Som politiskt intresserad medborgare i Sverige följer jag nyheterna, läser böcker, diskuterar med folk. Ur detta drar jag allmänna slutsatser, som de flesta människor gör utan att de specialstuderar områden. Ibland kan man förstås ha fel. Men det går inte att kräva att alla ska specialläsa för att uttala sig i debatten. Det kommer inte folk att göra. Man måste bemöta människor på den nivå de är.

  Nu har ju jag dessutom arbetat på alla kontinenter, besökt 100 länder, tillbringat en femtedel av mitt liv utomlands, studerat 7 år på universitet. gjort mina B-, C- och D-uppsatser på ämnet etnicitet och nationalism, studerat islam på universitetet och läst massor av böcker om islam och Mellanöstern, varit volontär sex år i Tredje världen, arbetat 9 år med självinitierad integration på min arbetsplats, varit journalist på tidningar runt om i Sverige, varit vanlig arbetare i sammanlagt drygt 20 år, varit aktiv i vänstern och solidaritetsrörelsen, nyligen besökte jag Etiopien, Tanzania och Zanzibar, recenserat samhällsböcker i 15 år. Något borde jag väl veta vid det här laget. Är det inte väl lättvindigt att säga att jag inte ser verkligheten som den är?