Mutor även i parkeringsbolaget?

Muthärvan eller rättare sagt muthärvorna i Göteborg fortsätter att sprida sig till alternativt avslöjas i allt fler företag, kommunala bolag och förvaltningar. Det senaste är ett företag som tycks få alldeles för mycket betalt av Göteborgs Parkerings AB:

Parkeringsbolaget äger och driver alla kommunala p-platser förutom de rutor som ligger längs med gatorna. Sedan 2007 har man ett avtal med två leverantörer som båda sköter service och underhåll av automaterna på delar av bolagets parkeringar.

Vid en djupare granskning av Parkeringsbolagets bokföring upptäcktes att den ena leverantören tagit ut ett pris som är cirka 35 procent högre än konkurrentens.

– Vi tycker att vi betalt oskäligt mycket och har bett om en förklaring, säger bolagets vd Maria Stenström.

Leverantören ska senast den 10 februari motivera varför man tagit runt en miljon mer betalt under 2010 än vad Parkeringsbolaget anser är rimligt.

Helt klart är att nånting är fel. Men om det enbart är överfakturering och fiffel från det privata företagets sida eller om det handlar om en mutskandal även i Parkeringsbolaget vet vi ännu inte. Men återigen, upphandling och privatisering inbjuder till mutor, fiffel och båg.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Advertisements