Djurförsök är nödvändigt

Jag anser att djurförsök måste få fortsätta. Då menar jag vid testning av och forskning kring mediciner och liknande. Att tillåta djurförsök när man tar fram kosmetika känns däremot helt onödigt eftersom kosmetika egentligen är ganska onödigt.

Men det kan uppstå ett problem om djurförsök förbjuds i samband med kosmetika och inga alternativa testmetoder finns. Människor kommer säkerligen inte att sluta använda kosmetika och det finns därmed en risk att farliga produkter riskerar att lanseras. Det är tillsammans med industrins profitbegär, vinstjakt, de troliga anledningarna till att EU-kommissionen vill skjuta upp förbudet. Något som Jens Holm och Sara Karlsson menar skulle skicka fel signaler:

Ytterligare ett uppskjutande av förbudet skulle ge helt fel signaler till industrin och skulle försvåra framtagandet av alternativ till djurförsök. Om förbudet istället införs kommer utvecklingen av etiskt och vetenskapligt bättre testmetoder att skyndas på. Utöver den etiska aspekten finns det redan i dag så många preparat som behövs, samt alternativa testmetoder, för att garantera säkerheten. Sveriges riksdag har vid flera tillfällen slagit fast att kosmetikatester på djur bör förbjudas av etiska skäl och att Sverige bör vara pådrivande för att ett sådant EU-förbud införs.

Naturligtvis har Jens Holm och Sara Karlsson rätt på denna punkt. Så kanske är det egentligen inget problem att förbjuda djurförsök i samband med kosmetikaframställning i annat hänseende än att vissa bolags vinster kanske blir mindre.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements