Nej till utökad militär verksamhet i Göteborgs södra skärgård

Undertecknade protesterar mot ökningen av militärövningar och dess miljökonsekvenser samt den kraftiga inskränkningen av tillgängligheten i Göteborgs södra skärgård! Undertecknad protesterar mot Länsstyrelsens tillståndsbeslut och yrkar på att det upphävs.

  • Vi protesterar mot att försvarsmakten ska få skjuta mer i skärgården än vad de gjort de senaste åren!
  • Vi protesterar mot att Göteborgs södra skärgård ska bli platsen för stora nationella och internationella övningar!
  • Vi kräver att en riskanalys presenteras.
  • Vi vill att Miljödomstolen upphäver Länsstyrelsens beslut om tillstånd!

Skicka vidare länken till dina vänner och bekanta så påverkar vi tillsammans!

– – – – –

Namninsamlingen är startad av Folkopinionen mot utökad militärverksamhet i Göteborgs skärgård, en fritt sammansatt grupp som startade på Brännö i januari 2011, i samband med överklagan av utökad militär verksamhet i området. Kontakt: gbgskargard@gmail.com

Denna namninsamling finns även i analog form, dvs listor på stan. Den heter då ”Skjutvarning i Skärgården!” – Skriv endast på en lista en gång!

Det finns också en Facebook grupp, som medlem där räknas du inte in som undertecknad varpå det är viktigt att du skriver under på namninsamling.se eller på de analoga listorna på stan.

– – – – –

FAKTA:

Länsstyrelsen Västra Götaland Miljöskyddsenheten har sagt ja till utökad millitär verksamhet som omfattar fältet Galterö, Stora Stårholmen, Känsö, Lilla och Stora Rävholmen, Känsö Fjärskär och Knappen.

Det nya tillståndet gäller 1,325 miljoner finkalibriga skott, 11 500 grovkalibriga plus 1 725 handgranater, sprängladdningar och robotar med mera. Detta kommer att generera stora mängder bly, järn etc i havet.

Detta är en markant ökning, de senaste åren har omkring 100 000 skott om året avlossats under 25 övningsdagar.

Verksamheten får bedrivas 115 dagar om året med undantag av vissa helgdagar, högsommarens semesterperiod och veckan efter hummerpremiären.

Dessa gränser får överskridas vid stora svenska eller internationella övningar.

– – – – –

DETTA INNEBÄR:

• Begränsad användning av skärgården. Detta påverkar; båttrafik, fiske, bad, etc
• Miljöpåvekan genom att människor och djur berörs av tungmetaller
• Stress och annan inverkan pga buller detta gäller såväl människor som djur.
• Skrot i havet från ammunition.
• Fårskötseln kan inte bedrivas ute på öarna.

– – – – –

MER INFO:

Göteborg vill inte ha fler skott i skärgården , Sveriges Radio (21 januari),
Öbor i protest mot skjutövningar, Västnytt ( 28 jan 2011),
Försvaret vill skjuta mer i Södra skärgården, GP (21 jan 2011),

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements