Livsfarlig ambulanssjukvård på grund av privatisering

Privatiseringen, avregleringen och upphandlingen av ambulanssjukvården i Göteborg har lett till dålig kontroll, dålig samordning och bristande uppföljning av problem. Uppdelningen på många olika händer och nedskärningar gällande kostnader har följaktligen lett till en ambulanssjukvård med stora brister. Så stora att patienters liv faktiskt är i fara.

Intressant?
Borgarmedia: GP1, 2, 3, 4, 5,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements