Frihet och gemenskap

Boknytt
Rötter och fötter
Thomas Hylland Eriksen
Bokförlaget Nya Doxa

Frihet och gemenskap

Ännu en välskriven bok av Thomas Hylland Eriksen på temat etnicitet, nationalism och identitet. Den kände norske socialantropologiprofessorn går från klarhet till klarhet när det gäller att förstå och förklara de växande etnonationella konflikterna i dagens värld. I sin ”Rötter och fötter  – Identitet i en föränderlig tid” gör han också en populärvetenskaplig pionjärinsats genom att sammansmälta ett samhällsvetenskapligt med ett evolutionärt naturvetenskapligt synsätt på människans natur och kultur.

Vi människor formas som individer och gruppvarelser av såväl gener, som av samhälle och fri vilja. Av såväl biologi, som av kultur och politik (individuell som kollektiv). Av såväl arv, som av miljö och personlighet. Det ger oss såväl möjligheter som begränsningar. Det kommunistiska försöket att skapa en ny osjälvisk människa var dömt att misslyckas. Men lika onaturligt är nyliberalismens extremindividualism som samhällsmodell.

Människan behöver såväl enskild frihet och självförverkligande, som samfälld trygghet och gemenskap. Därför går det inte att uppfostra bort de behov som identitet, etnicitet och nationalism ger uttryck för. Men exakt hur vi ska kunna skapa ett samhälle som balanserar behovet av frihet/olikhet och gemenskap/likhet finns ännu inga bra svar på.

Hans Norebrink

Läs mer: POÅgren, SVD, SDS, EX,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

179 kr hos Adlibris

Advertisements