Ökade klyftor och sämre resultat – den svenska skolan

Den svenska skolan blir allt sämre i internationella jämförelser. Från att ha legat bland de högst rankade länderna i de internationella PISA-undersökningar så sent som år 2000 så har Sverige rasat allt längre ner i rankinglistorna. Försämringar i de svenska skolorna har varit större än i alla andra länder åren 2000-2009. Enligt skolverket är orsakerna till detta resultatras den skolpolitik som förts i Sverige med start på 1990-talet och som accelererat på 2000-talet. Bidragande är också den politik för generellt ökade klyftor och ökad segregation som förts under samma tid. Enligt skolverket är följande saker förklaringen till de försämrade resultaten i skolan:

  • Segregation – genom boendesegregation och fritt skolval har det blivit vanligare med skolor där enbart barn med samma bakgrund går. Detta försämrar resultaten för främst de lågpresterande eleverna då kamrateffekten försvinner och lärarnas förväntningar minskar.
  • Decentralisering – den svenska skolan är en av världens mest avreglerade och det har lett till försämrade resultat.
  • Differentiering – särlösningar med särskilda studiegrupper för exempelvis elitlever. Detta påverkar speciellt de lågpresterande eleverna på samma sätt som segregation.
  • Individualisering har lett till mindre lärarledd tid med resultat att stödet hemifrån blivit viktigare. Även detta drabbar främst elever som redan tidigare presterat sämre. Elever som oftast kommer från fattigare familjer utan studievana.

Alla ovanstående saker är ett direkt resultat av den misslyckade skolpolitik som bedrivits sen 1990-talet och som fortsätter i allt högre takt under Jan Björklunds inkompetenta ledarskap. Jan Björklunds skolpolitik verkar var den enskilt viktigaste orsaken till den svenska skolans resultatförsämring och kräftgång. Privatiseringar och avregleringar ser ut att leda till en ren katastrof för den svenska skolan. Något som tyvärr verkar vara vad borgerligheten vill.

Intressant?
Borgarmedia: GP1, 2, SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
  • sture.eriksson.uu

    Vi behöver en skoldebatt där fakta accepteras i stället för att sopas under mattan. DIVERGENSPRINCIPEN och dess konsekvenser bör stå i centrum likaväl som den svåra frågan om hur undervisningen skall INDIVIDUALISERAS.

    • Okej, det där begriper ingen. Skillnadsprincipen? Vad menar du egentligen? Vilka fakta?