Flera studier visar på samband mellan svininfluensavaccinet och narkolepsi

Allt fler studier visar på samband mellan den stora vaccinationskampanjen med Pandemrix mot svininfluensa och risken att insjukna i narkolepsi. En första svensk studie visar att risken för att få narkolepsi ökar fyra gånger om man vaccinerats för svininfluensa. Detta gäller vaccinerade som är under 20 år gamla. Det är dock inte säkert att riskökningen är så stor som den första redovisade. Detta bland annat beroende på att man inte har tagit hänsyn till om riksgrupper för narkolepsi också har vaccinerats i större utsträckning än befolkningen i sin helhet. Sambandet anses av många bero på de ämnen som användes i vaccinet under vaccinationskampanjen för att göra så att vaccinationen tog snabbare.

Eftersom svininfluensan är en mild form av influensa med färre dödsfall än en vanlig säsongsinfluensa så var hela vaccinationskampanjen onödig. Att den var mindre dödlig än vanlig influensa visst man redan när vaccinationskampanjen startade. Detta eftersom siffror från södra halvklotet fanns att tillgå. Dessa visade klart den lägre dödligheten. Hela kampanjen och det ökade antalet fall av narkolepsi var alltså helt onödigt.

Samtidigt ska vi komma ihåg att det inte finns något samband mellan vanligt influensavaccin och narkolepsi. Inte heller ska det hela förväxlas med de falska uppgifterna om att vaccin mot barnsjukdomar kan ge autism. Det finns inga som helst belägg eller bevis för nåt sånt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements
  • Anonym

    Visar också hur svårt det är att bedöma pandemier. När vaccinet upphandlades stod det ju inte alls klart hur allvarlig situationen var. Det fanns ganska mycket som pekade på att det kunde bli en omfattande pandemi. Och därefter kom ju alla rapporter om unga människor som måste få vård med Ecmo-behandling. Och samtidigt har ju sambandet mellan detta vaccin och narkolepsi varit okänt. Men som ofta kanske det hade varit bra att göra som man brukar göra, dvs. att enbart vaccinera riskgrupper, alltså som man gjorde i Danmark. Ibland är en konservativ uppfattning bra att ha!

    • Det stod mycket klart redan då. Dödssiffrorna från Australien, Chile och Nya Zeeland fanns tillgängliga (där hade man inte tillgång till vaccin) och visade att det inte var nåt problem. En pandemi, javisst, men ingen farlig då alla äldre människor var immuna eller delvis immuna. Alla influensor innan asiaten på 1950-talet var av samma typ som svinifluensa.