Spetsklasser försämrar skolresultat

Spetsklasser för elever som är särskilt duktiga innebär ingen större fördel för dessa elever, men en mycket stor nackdel för andra elever. Resultatet av elitsatsningar i skolan är att det genomsnittliga resultatet i skolan sjunker. Skolan blir sämre. Det visar alla studier och den forskning på området som jag sett. Samma effekt ar införandet av privatskolor då de som klarar skolan bättre söker sig dit i större utsträckning än andra. Sammantaget leder elitklasser och privatisering alltså till större klyftor och sämre genomsnittsresultat i skolan. Det är alltså i sin helhet negativt. Borttagande av uppdelning på elitklasser, särklasser  och liknande har motsatt effekt, förbättrat resultat i skolan.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements