Minskande brottslighet – klotter vanligaste brottet

Det vanligaste vardagsbrottet i Göteborg är ett ganska oförargligt, men irriterande, brott. Klotter. Därefter följer främst brott som är relaterade till bilar, stölder ur fordon, skadegörelse mot fordon och bilstölder. Fickstölder och cykelstölder hör också till de vanligaste. När det gäller bilrelaterade brott så har dessa minskat kraftigt under senare år. Med all säkerhet beror detta på bättre billås och andra säkerhetshöjande förbättringar vad det gäller bilar.

Totalt sett minskar också brottsligheten i Sverige, faktiskt även våldet. Något som innebär att en alltför stor fixering vid brottslighet faktiskt är osunt. För vill vi uppnå en snabbare minskning av brotten och undvika att den nuvarande trenden av lägre antal brott förändras krävs att politiken förändras. För numera ökar klyftorna i Sverige, de ekonomiska klyftorna, klassklyftorna, segregationen osv. Sådant ökar brottsligheten. Det är en sak man vet med säkerhet.

Intressant?
Borgarmedia: GP,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Källa till uppgifter om minskande brottslighet är Sveriges officiella statistik om brott som går att hitta hos Brå.

Advertisements
 • Detta är Sveriges nya Poliskår, med anställd inkompetent personal….fan vad stolt jag blir som Svensk medborgare och skattebetalare !

 • Anonym

  Klyftorna ökar och brottsligheten minskar alltså i Sverige just nu. Men det är viktigt att minska klyftorna eftersom de ökar brottsligheten?

  • Det där är lite komplicerat. brottsligheten har minskat under samma tid som klyftorna ökat. Vilket kan sägas vara en motsägelse. Men det finns också andra samband. troligtvis innebär Prozac och liknande mediciner en minskning av brottslighet, framförallt våld. Medan ökat alkoholbruk innebär ett ökat våld. När klyftorna ökar så kommer den ökande brottsligheten senare än ökningen av klyftorna. Det handlar om cirka 20 år fördröjning ungefär. Så är det också när brottslighet minskar. En 15-20 års fördröjning. Dvs, den minskande brottsligheten idag är ett resultat av 1970-talets och 1980-talets föräldrar och barnuppfostran. Den tidens skola och sociala satsningar.

   Sambanden är komplicerade och invecklade, både över tid och när det gäller orsak och verkan.

   • Anonym

    15-20 år sen är snarare tidigt 90-tal. Ungefär 91-94 faktiskt. Det du antyder är alltså att dippen i brottslighet vi ser nu antagligen beror på det borgerliga styret i början av 90-talet och att vi snart borde förväntas oss något årtionde av ”Göran Persson”-brottslighet.

    • Vi får se. Kriminalitetens utveckling är mycket svår att CIA om. Det finns många faktorer som påverkar. Men en ska vet vi. att ojämlika samhällen har mer brottslighet. Sen finns det andra faktorer också. Det är svårt att förklara Finlands 4 gånger högre mordfrekvens med att landet skulle vara ojämlikare än Sverige eftersom så inte är fallet. Eller Japans mycket låga mordfrekvens.