Inbrott är ett minskande problem

Andelen bostadsinbrott som går vidare till åklagare är 4,5% av alla anmälda bostadsinbrott. Det har lett till ungefär 100 fällande domar per år för cirka 20 000 anmälda bostadsinbrott. Det är inte speciellt mycket och naturligtvis ett problem.  En tröst, om än kanske klen, är att de som är skyldiga till inbrotten ofta åker fast förr eller senare. För nåt annat. Men det vore nog bra om polisen och åklagare ansträngde sig för att knyta gripa inbrottstjuvar eller våldsbrottslingar till fler brott. Det skulle onekligen se bättre ut då.

Faktum är att det finns DNA i olika form eller andra spår vid ganska många inbrott. På 30 år har det varit 3 inbrott i min bostad. Ett var med relativt stor sannolikhet utfört av säkerhetspolisen eller nån annan polis, men de andra två var riktiga inbrott där saker blev stulna. Vid ett av dessa tillfällen fanns rejält med blodspår i lägenheten då en av tjuvarna skurit sig på glaset som de slog sönder. Med provtagning i såna fall kan brottslingar sen i efterhand knytas till brottet. Men för det krävs ju att polisen dyker upp på brottsplatsen. De har de aldrig gjort vid något inbrott i min bostad.

Antalet bostadsinbrott har i stort sett varit konstant under hela 2000-talet. En viss ökning har det dck varit, främst de senaste åren. Det minskade från 17 581 stycken år 2000 till 15 005 år 2006. Sen dess har det ökat igen till 19 744 bostadsinbrott under 2010. Det som ökat är främst inbrott i lägenheter medan villainbrotten antalsmässigt varit konstanta med en lägstanivå år 2006. År 2000 var det 11 263 villainbrott och år 2010 11 634 stycken. Men det totala antalet inbrott har minskat rejält och kontinuerligt under samma period. Från 130 500 (2000) till 92 471 (2010). Inbrott i fritidshus och källare/vind har också minskat kraftigt och kontinuerligt under samma period.

Observera att siffrorna är antalet anmälda brott enligt Brå, inte antalet verkliga. När det gäller inbrott så är dock siffrorna i allmänhet utan större mörkertal. Dels finns några som inte anmäls av olika skäl (kanske finns ingen försäkring, kanske stals ingenting etc), dels finns försäkringsbedrägerier då inget inbrott egentligen ägt rum. Därför motsvarar antalet anmälda inbrott förmodligen ganska väl antalet verkliga. Brottsutvecklingen avspeglar förstås verkligheten på ett bra sätt eftersom mörkertalet och förändringen av detta är litet när det gäller inbrott.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements