Fattiga och rika

Klyftorna och segregationen i Sverige ökar kraftigt. Det visar en undersökning som Sveriges Radio låtit genomföra. Detta är resultatet av en medveten politik från den svenska regeringen. Med skattelättnader för rika, åtgärder för att öka bostadsbristen, försämringar för fattiga (försämrad sjukförsäkring, försämrad a-kassa osv). Privatiseringar inom vård och gemensam service som gynnar rika. Osv.

Resultatet är som radions undersökning visar, ökade klyftor, ökade orättvisor, ojämlikhet och klasskillnader. Ökad boendesegregation. Ökade inkomstklyftor. Det är uppenbart att den borgerliga regeringen driver Sverige i fördärvet och att politiken måste ändras, måste inriktas på minskade klyftor, mindre segregation och mer jämlikhet. För annars kommer samhället att fortsätta bli sämre och sämre. I förlängningen förmodligen för alla, men just nu för de som redan har det sämst.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements