Skolk i betygen hjälper ingen

Jag hör till dem som har personlig erfarenhet av skolk i betygen. Dessutom hörde jag i min ungdom till Stenungsunds stökiga gäng som satt utanför Stenungshallen (ICA vid Kristinedal och Kopperskyrkan för den läsare som händelsevis är från Stenungsund) och förmodligen var allmänt störande för vanlig folk. Idag hade vi i media kallats för ungdomsgäng där fler dömts för en rad brott och setts som ett embryo till ett gangstergäng. Med andra ord hade jag kompisar som skolkade mycket. Själv skolkade jag inte så mycket i högstadiet, men desto mer i gymnasiet (Kongahällagymnasiet i Kungälv).

Skolk fanns alltså inskrivet i betygen. Detta faktum hade ingen som helst betydelse för skolket. Vare sig för mig med lite mindre skolk eller för min kompisar som skolkade mer. Den typen av åtgärder har helt enkelt ingen funktion. Repression kan inte lösa vad som i verkligheten är ett resultat av personliga och sociala problem. Det krävs helt andra åtgärder menar Lärarföbundets Eva-Lis Sirén:

De elever som skolkar mest har ofta stora problem både i och utanför skolan som inte har med undervisningen att göra, fortsätter hon.

– För de elever som har det allra tuffast finns det sällan någon som bryr sig om vad som sker i skolan.

Då krävs kraftfullare åtgärder. Som exempel nämner Eva-Lis Sirén förbättrade samarbeten mellan föräldrar och skola, och i de allvarligaste fallen även med socialtjänsten.

– Det behövs mer kringpersonal som kan ge lärarna en chans att jobba med undervisning.

För mig är detta självklarheter. Sociala problem kan inte lösas med repressiva åtgärder, med kontroll och förtryck. I själva verket kan sånt snarare förvärra problemen. Betsraffning är ingen funktionell uppfostringsmetod. I detta fall handlar det dessutom inte ens om uppfostran utan om hur man löser sociala problem. Sociala problem kan bara lösas med sociala åtgärder.

Man blir inte heller kriminell för att man skolkar (som Jan Björklund tycks mena, eller kanske är det Aftonbladet som hittar på). Orsakerna till att man hamnar i brottslighet är desamma som orsakerna till att man skolkar. Två symptom på samma problem. Skolk i betygen betyder ingenting för att komma åt orsakerna eller för att lösa problemen. Det påverkar faktisk inte en symptomet (skolket).

Intressant?
Bloggat: Hagbom, Brockman, Alliansfritt, Högberg, Leine,
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, 4, DN1, 2, 3, AB,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements