Vinststyrningen en del av problemet med SOS Alarm

Jag har skrivit det tidigare, problemen inom SOS Alarm handlar om ett systemfel på grund av vinststyrning, privatiseringar och upphandlingar. En som tycker samma sak är Karl-Egon Lindberg, grundare av SOS Alarm:

Karl-Egon Lindberg menar att SOS Alarm idag inte längre lägger huvudfokus på grundidén att finnas till för nödställda, utan i större del på att producera vinster till ägarna.

–Tanken från början var alltid att ha en överkapacitet för stora händelser. Den kapaciteten skulle man sedan kunna sälja ut till andra larmtjänster och så vidare. Men den försäljningen var aldrig ett självändamål. I dag har grundidén på något sätt gått förlorad och det har kantrat över till det kommersiella.

[…]

I flera landsting kommer utalarmeringen i framtiden skötas av det privata företaget Medhelp. Något som Karl-Egon Lindberg är kritisk till eftersom grundidén om att ha en samlad tjänst då går förlorad.

–Det känns inte bra och det förvånar mig att det inte har mött starkare reaktioner. Det är början till att allt bryts sönder och att vi är tillbaka där vi började.

Han har naturligtvis helt rätt. Det hela fungerar sämre på grund av att vinstkravet (avkastningskravet) från företagets ägare har blivit det viktigaste målet för företaget. Upphandlingar och konkurrensutsättning, kommersialisering och marknadsanpassning innebär ett tryck för att det ska bli så. andra aktörer som är vinststyrda och inte behovsstyrda tar över jobb på området. Fragmentering och uppdelning innebär oklara ansvarsförhållanden och sämre service. Vinststyrning innebär ett tryck mot besparingar på personal och annat, med sämre service som resultat. Sämre service innebär en fara för patienterna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements