Själen finns i kroppen

Boknytt
Känslan av att leva
Antonio Damasio
Natur och Kultur

Själen finns i kroppen

Detta är på gränsen om det ska accepteras som populärvetenskap. Inledningen och stora delar av boken måste man nog läsa igenom ett par gånger innan man riktigt greppar. 400 sidor om ”kroppens och känslornas betydelse för medvetenheten” är inte lättsmält. Men börja gärna med de sista tretton sidorna där nervsystemet beskrivs (eller gå en grundkurs…).

Stora delar av boken är dock direkt förståeliga och ämnet är fascinerande. Hur medvetandet uppstår i olika steg under evolutionen. Som en kontroll av livsfunktionerna, som reaktion på miljön, som känslor, som medvetna upplevelser om känslorna, som utvecklat förnuft. Och allt finns kvar. Själen sitter i kropp, känslor och hjärna.

Från protojag till kärnjag till självbiografiskt jag med förflutet, nutid och framtid – en identitet (på samma sätt konstruerar men ett kollektiv, ett folk, en kultur). Viktigt är känslorna, hur de hjälper till att fatta vettiga beslut. Känslor är inget att ta lätt på som upplysningen och 1900-talet velat få oss att tro. Ska vi bygga ett bra samhälle bör vi känna till vår biologiskt ärvda natur.

Hans Norebrink

Läs mer: JT, SVD1, 2, DN,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

282 kr hos Bokus

Advertisements