Sänkta löner ger inte fler jobb

Om det vore så att sänkta löner skulle ge fler jobb och lägre arbetslöshet så skulle länder som Grekland, Italien, Spanien och Portugal ha lägre arbetslöshet än Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Så är inte fallet. Själva grunden för att lönesänkning innebär fler jobb finns, mer än kanske i teorin. Verkligheten visar att det inte finns något samband mellan låga löner, låga ingångslöner och eller arbetslöshet i stort. Länder med låga löner och låga minimilöner (lägstalöner, ingångslöner) har högre arbetslöshet och inte lägre. Det visar exempelvis Per Skedingers rapport om löner och trösklar i arbetsmarknadssystem som gjordes 2008 för Globaliseringsrådet.

Nu ska visserligen arbetslöshetssiffror tas med en nypa salt. Jämförelser mellan länder är svår att göra. Olika system gör att arbetslöshet räkans och definieras olika. Illegal arbetskraft och svartjobb syns inte i statistiken som därför blir helt fel. Men i stort kan nog bilden av en högre arbetslöshet i länder som Grekland, Spanien, Frankrike, Polen och Italien accepteras.

Däremot hävdar samma rapport att den visar att invandrare/flyktingar får lägre arbetslöshet om ingångslönerna är låga. Den visar att arbetslösheten för invandrare  i exempelvis Sverige och Finland med höga minimilöner är lika hög eller högre än i länder med låga minimilöner som Grekland och Italien. Som jag skrev tidigare är jämförelser av arbetslöshet mellan länder svårt och det blir ännu svårare när det gäller invandrare. Olika sätt att definiera invandrare finns liksom olika sätt att definiera arbetslöshet.

Dessutom tillkommer det stora problemet med illegala invandrare. Arbetslösheten bland dem kan antas vara mycket hög (men ingen vet egentligen). Bara i Grekland beräknas det finns omkring 1 miljon illegala invandrare i ett land med lika stor befolkning som den svenska. Dessa finns inte med i de siffror som Skedinger tagit fram i sin rapport och följaktligen är arbetslösheten bland invandrare i länder med stor andel illegala invandrare som exempelvis Italien, Grekland och Spanien mycket högre än den som Per Skedinger visar. Lägstalönerna är dessutom ännu lägre än bland den legala arbetskraften. I länder med få illegala invandrare, som Sverige påverkas arbetslöshetssiffrorna i mycket liten utsträckning av förekomsten av illegala invandrare.

Per Skedingers rapport till Globaliseringsrådet kan inte användas för att bevisa det som den själv säger sig bevisa. Den är helt enkelt för dålig för det. Den tar inte hänsyn till hela arbetsmarknaden och utesluter stora grupper utlandsfödda (invandrare) från statistiken som därmed blir helt skev.

Inte heller Timbro kan med sin propagandaskrift i frågan bevisa sina påståenden om att lägre löner skulle innebär lägre arbetslöshet. Lägre löner, lägre minimilöner kan inte visas ge lägre arbetsslöhet ens för invandrare. Skedingers rapport som Timbro lutar sig på är helt enkelt oduglig och utgår inte från verkligheten utan visar ett resultat som är anpassat efter beställarens önskemål. Sånt är inte vetenskap eller forskning, sånt är propaganda. De samband Skedinger såväl som Timbro påstår finns, finns helt enkelt inte.

Intressant?
Bloggat: Görans tankar, Moberg, Krulli, Alliansfritt,
Borgarmedia: GP, DN, SVD1, 2, HD, AB,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Pingback: 10 år sen Göteborg 2001 - Timbro visar dåligt omdöme | Svensson()

 • Guest

  Vilken kass analys, Herr Svensson! 

  Lägstalöner kan inte ha någon annan effekt än att öka arbetslösheten. Det är enkel logik. 
  Lagar/regler om lägstalöner kan inte höja lönerna för dom som har jobb, eftersom ingen blir anställd om han/hon inte kan skapa mervärde för sin arbetsgivare. Vi kan ju inte tvinga någon att anställa folk till högre löner än dom är värda för arbetsgivaren. Återstår gör då bara effekten som höjare av arbetslöshet, genom att förbjuda frivilliga avtal om jobb för lägre löner. Och mycket riktigt är det inte de fattigaste arbetlösa – de som drabbas av lägstalönerna – som propagerar för dom, utan snarare fackförbunden, som på så sätt tror sig minska konkurrensen om jobb för sina medlemmar. Det är inget annat än ren och skär utmobbning av arbetsmarknadens svagaste från fackets sida. 

 • Verkligheten visar ju att du har fel. Länder med låga minimilöner har högre arbetslöshet (enligt Skedinger, Globaliseringsrådet, Timbro och alla andra) än länder med höga minimilöner. Det som det visar är framförallt att det inte finns nåt samband mellan låga minimilöner och låg arbetslöshet. Jag begriper inte varför med stöd av en karta (teori) försöker argumentera omkull verkligheten. Det är ett omöjligt projekt helt enkelt. Du snackar helt enkelt skit, kort och gott.

 • Sänkta löner leder till ökad arbetslöshet enligt enkel logik. Lägre löner innebär mindre pengar över till konsumtion. Mindre konsumtion ger lägre efterfrågan på tjänster och produkter vilket i sin tur innebär att människor måste sägas upp.

  Istället ska det satsas på att de med lägre löner istället bör få höjda sådana. De har ett uppdämt behov av köp av tjänster och produkter vilket innebär att deras ökade lön leder direkt till ökad efterfrågan och därmed till ett behov av fler arbetande.

 • Sänkta löner leder till ökad arbetslöshet enligt enkel logik. Lägre löner innebär mindre pengar över till konsumtion. Mindre konsumtion ger lägre efterfrågan på tjänster och produkter vilket i sin tur innebär att människor måste sägas upp.

  Istället ska det satsas på att de med lägre löner istället bör få höjda sådana. De har ett uppdämt behov av köp av tjänster och produkter vilket innebär att deras ökade lön leder direkt till ökad efterfrågan och därmed till ett behov av fler arbetande.

 • Överlag märkligt att de borgerliga helt tycks ha glömt bort lagen om tillgång och efterfrågan. Lägre löner gör ju inte att efterfrågan på en tjänst eller produkt ökar, alltså inte någon orsak till att anställa fler. Möjligtvis kan man i vissa fall passera en gräns som kan göra det lönsamt, men det torde gälla ytterst få fall.

 • Överlag märkligt att de borgerliga helt tycks ha glömt bort lagen om tillgång och efterfrågan. Lägre löner gör ju inte att efterfrågan på en tjänst eller produkt ökar, alltså inte någon orsak till att anställa fler. Möjligtvis kan man i vissa fall passera en gräns som kan göra det lönsamt, men det torde gälla ytterst få fall.