Är skjutvapen verkligen vanligare? Bevis för det saknas

Ett vanligt påstående är att skjutvapen blivit allt vanligare i samband med brott i Sverige och vi läser nästan varje vecka om en skottlossning eller mord med skjutvapen. Men finns det egentligen några belägg för att skjutvapen blivit vanligare i samhället och i samband med brott? Statistiken över legala vapen kan vi i detta sammanhang lämna därhän då den i huvudsak visar hur mycket jaktvapen det finns i Sverige. Däremot kan vi titta på antalet vapenbrott i Brå:s statistik och på statistiken över våldsam död (inkl. mord).

När det gäller vapenbrotten så har det totala antalet anmälda vapenbrott ökat från 9 455 stycken år 2000 till 13 524 under förra året. Däremot har ökningen av olaga innehav av skjutvapen endast ökat marginellt. Olaga innehav av revolver, pistol och k-pist har anmälningarna ökat från 800 till 909 och av jaktvapen från 368 till 391. De stora ökningarna när det gäller anmälda vapenbrott handlar om anmälningar om brott mot knivlagen och annat brott mot vapenlagen som inte är olaga innehav. Nu kan det väl också sägas att vapenbrott är ett sådant brott som påverkas av polisens aktiviteter. Finns riktade insatser mot organiserad brottslighet kommer antalet anmälda vapenbrott att öka. Men i vilket fall som helst ger inte statistiken när det gäller anmälda brott mot vapenlagen något som helst stöd för påståendet att skjutvapen blivit vanligare. Ökningarna av det anmälda antalet olaga skjutvapen är alldeles för liten för att man ska kunna dra en sådan slutsats.

När det gäller dödligt våld har Brå nyligen kommit med en rapport om dödligt våld. I 25% av fallen av dödligt våld utomhus används skjutvapen. Det handlar i stort sett om uppgörelser och mord inom den undre världen, i den organiserade brottsligheten. Samtidigt har det dödliga våldet i andra sammanhang minskat så att det varit en total minskning av dödligt våld i Sverige de senaste 20 åren. Vanligast är fortfarande mord i när relationer och det typiska mordvapnet är kniv. Men ökningen av skjutvapenvåldet är ändå marginell i procent och i antal är det en minskning de senaste 20 åren. Den är så liten att man faktiskt inte kan hävda att skjutvapen blivit vanligare. Enligt Brå:s rapport så stod skjutvapenvåldet för 122 dödsfall under perioden 1990-96, det var 17% av all fall av dödligt våld. Under perioden 2002-2008 var antalet fall av dödligt våld orsakat av skjutvapen 116 (18%). Dvs siffrorna över dödligt våld kan int anses bevisa att skjutvapen blivit vanligare.  Även när det gäller försök till mord och dråp konstaterar rapporten att en ökning av skjutvapenvåldet faktiskt inte föreligger.

Slutsatsen av detta är att det är en myt att skjutvapen blivit vanligare de senaste 10-20 åren.

Intressant?
Borgarmedia: DN1, 2, 3, 4, 5, 6, SVD1, 2, GP, Skånskan, HD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements