Fusket med bidrag och försäkringar är väldigt litet

Som ett led i propagandan för en privatisering, dvs i praktiken ett avskaffande, av den sociala tryggheten ingår att utmåla det svenska folket som fuskare. Men fusket är i allmänhet mycket litet och det myckna pratet från borgerliga debattörer och regeringsföreträdare överdriver ett ganska obetydligt problem. Fusket omfattar med all sannolikhet inte 10 miljarder som den så kallade FUT-delegationen påstod utan förmodligen mycket mindre, kanske endast ett par procent av den nämnda summan:

Vår kritik mot FUT-delegationen bekräftas nu av Riksrevisionens rapport ”Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten?”. De uppskattningar regeringen utgått från ligger ”anmärkningsvärt långt” från de verkliga återbetalningskraven till följd av misstanke om bidragsbrott, skriver revisorerna. Medan regeringen alltså tror att ungefär hälften av alla felaktiga utbetalningar är fusk – och inte bara misstag – så är det i praktiken endast 15 procent av återbetalningskraven som polisanmäls av Försäkringskassan. Då ligger kassan ändå skyhögt över andra myndigheter.

Dessutom läggs även de polisanmälda fallen ner på löpande band, ofta i brist på bevis. Försäkringskassan gjorde år 2010 cirka 20.000 kontrollutredningar. Drygt 5 procent, omkring 1.100, av de avslutade utredningarna ledde till polisanmälan. Men efter att dessa passerat polis och åklagares granskningar kommer man i slutändan bara att kunna knyta personer till brott i 200 ärenden, alltså en femtedel av de fall som polisanmälts, uppskattar Riksrevisionen.

I klarspråk: ryktet om de bidragsfuskande svenskarna är betydligt överdrivet. Man kan förstås alltid tala om mörkertal, men skillnaden mellan de 10 fuskmiljarder som regeringen baserat sin politik på och de småsummor som i slutändan hamnar hos polis och åklagare är så enorm att det nästan blir löjligt. Frågan är om fuskarjakten ens är mödan värd. Den verkar sammantaget dra in något mer till statskassan än vad den kostar. Fast det är innan man räknat in rättsväsendets kostnader, i form av polisutredningar och domstolsprocesser.

Så oavsett att de spritlangare om GP så ihärdigt skrivit om den senaste veckan ibland tar emot förtidspension eller andra ersättningar från myndigheter så är den typen av fusk i det stor hela obetydlig. Naturligtvis borde spritlangarna sättas åt, men det görs inte genom att helt obefogat anklaga stora delar av det svenska folket för fusk.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements