Autism – inte bara genetiskt

Det skriver en journalist i DN med anledning av två studier om autism. En tvillingstudie och en slumpmässig studie av 300 autistiska barn och 1 500 slumpmässigt utvalda barn utan autism. Problemet är att ingen av studierna bevisar något.

Den ena studien tycks visa att tvillingar oftare får autism än andra barn. Detta säger då forskarna beror på delad miljö innan förlossningen. Men det kan ju lika gärna bero på att tvillingar får fler foster- och förlossningsskador än andra barn (jag vet inte om det är så, men det är ju något man kan misstänka). Studien är också för liten för att få någon större betydelse för forskningen om vad autism beror på, även om det ska vara den största liknande studien som gjorts. Den bevisar alltså i praktiken ingenting om jag förstår det hela rätt, men pekar på att det förmodligen finns andra orsaker till autism än bara strikt ärftliga.

Den andra studien visar att barn till mödrar som äter antidepressiva oftare får autism eller autismliknande sjukdomar som asperger. Slutsatsen man bibringas i artikeln är att det kan bero på de antidepressiva medicinerna. Men det kan ju lika gärna bero på att delvis samma genetiska orsaker ger anlag för autism och depression. Om det är så så är ju studien meningslös. Den bevisar i alla fall inte på något sätt att autism har annat än genetiska orsaker. Så kan det säkerligen vara, men det är inte bevisat med dessa två studier. Men vad de innebär är att mer forskning på orsakerna till autism, asperger behövs.

Sen är en av förutsättningarna för den andra studien att förekomsten av autismliknande sjukdomar ökar. Jag tror inte att det finns några belägg för det. Möjligtvis kan ju den rapporterade förekomsten ha ökat. Men det kan ju bero på social förändringar i samhället som gör det svårt för en person med asperger att klara sig. Svårigheter som inte fanns förut. Samhället har förändrats och därför får folk större problem att klara sig. Då tar man till diagnoser istället för att förändra samhället så att alla kan leva i det.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements