Behåll monopolet på Arlandabanan

Det finns ingen anledning att ta bort monopolet på Arlandabanan. Det är en av de saker som gör att den järnvägstrafiken är en av få välfungerande i Sverige. Den viktigaste och grundläggande anledningen faktiskt. Men självklart så är också det faktum att det finns ett stort resandeunderlag på sträckan också betydelsefullt. Det gör det möjligt att hålla höga priser så att järnvägen går ihop även med relativt få passagerare.

Så det finns absolut ingen anledning att avskaffa monopolet på Arlandabanan. Däremot bör naturligtvis vinsterna hamna i våra gemensamma fickor. Järnvägen bör därför förstatligas. Precissom alla andra järnvägar, allt järnvägsunderhåll och all privatverksamhet som nu profiterar på det vi bore äga gemensamt. Järnvägen mår bäst av att vara ett monopol i gemensam ägo. Då fungerar trafiken bäst.

Kravet ska inte vara att ta bort monopolet utan att förstatliga järnvägen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements