Privatisering ger fler döda arbetare på järnvägen

Det dör fler och fler arbetare inom den svenska järnvägstrafiken. Grundorsaken är privatiseringen och vinststyrningen:

Enligt Janne Rudén, ordförande för Seko, beror ökningen av olyckor på de höga kraven på en konkurrensutsatt marknad där entreprenörer och underentreprenörer tävlar om kontrakten. Krav på hög kvalitet kombinerat med ett lågt pris har lett till att företagen tummar på säkerhetsarbetet.

–Trafikverket har en policy att handla upp det bästa priset. Risken är att den jakten går ut över säkerheten, vilket det är alldeles uppenbart att den gör, säger han och fortsätter:

–Det är de företagen som kan garantera den bästa säkerheten som ska ut på järnvägen och arbeta. Vi skattebetalare får vara beredda på att järnvägen måste få kosta, först då kan vi undvika de värsta olyckorna.

Med många olika bolag aktiva inom flera olika områden på järnvägen och med underleverantörer i fler led blir också samordningen lidande. Ingen vet vem som gör vad och om det är eller inte är nn ute på spåren och jobbar. Oklara ansvarsförhållanden som en följd av avreglering, vinststyrning och privatisering är alltså en annan orsak till det ökande antalet olyckor.

Men grundorsaken till att det blivit farligare att arbeta på järnvägen är avregleringen, vinststyrningen och privatiseringen. Förstatliga järnvägen och inför monopol. För säkerhetens skull, för tillförlitlighetens skull, för miljöns skull och för samhällets skull.

Intressant?
Borgarmedia: SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements