Överdrifter om Internet – varken himmel eller helvete för högerextremister

Våldsamma terrorister föds inte på internet, fascism och högerextremism föds inte på internet. Möjligtvis kan människor lättare hitta likasinnade och påverkas av dem. Men problemet överdrivs oftast. Högerextremisterna hänger på sina gena bisarra forum där förvirrade typer utbyter idéer med andra förvirrade typer. Det farliga är inte dessa forum och högerextremisternas interna klubbar och grupper.

Det farliga är medtyckarna, de snälla som säger att det inte är så farligt, folkpartister som övertar högerextremisternas krav, ledarsidor på stora tidningar som agerar plattform för islamofobi. Farliga är förvirrarna, såna som försöker få det att Anders Breivik är som muslimska fundamentalister men inte som sverigedemokrater. Såna människor är farligare än Breivik. För det är dessa människor som gör islamofobin rumsren och som skapar möjligheten för islamofobiska och rasistiska högerextrema partier att växa. Dessa högerextrema partier skapar i sin tur grogrund för terrorister som Anders Breivik. Det finns likheter mellan fundamentalister av olika slag, självklart. Jag har själv skrivit om det, men det är inte det viktiga.

Anders Behring Breivik begick ett politiskt terrordåd, med politisk motivation. Världsbilden som låg till grund för Breiviks massmord och bombdåd är samma högerextrema och islaomfoba världsbild som predikas av Sverigedemokraterna och Fremskrittspartiet. Det är detta som är viktigt. Följaktligen måste sådana som Anders Breivik bekämpas med politiska och sociala åtgärder. Inte med fantasier, repression, hårda tag och övervakning. Internet är definitivt ingen större hjälp i det arbetet. Piratpartiet överdriver internets betydelse åt andra hållet. Internet är ingen garanti för att demokratiska värderingar sprids. Internet är inte på något sätt ett hot mot högerextrema rörelser.

Intressant?
Bloggat: Jinge, Annarkia, Röda Malmö,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Anonym

  Svensson, jag delar din uppfattning om att våld inte föds på internet. Jag delar också din uppfattning att internet varken hotar eller är en förutsättning för demokrati. Detta oaktat det faktum att internet förenklar kontakter människor emellan, oavsett vilka intressen man har. 
  Däremot delar jag inte din uppfattning om att det är högerextrema partier som skapar grogrunden för personer som Anders Breivek. I modern historia finns åtskilliga exempel på hur individer har använt våld för att åstadkomma de (politiska) förändringar som man ansett var riktiga eller nödvändiga. Ideologin som legat bakom har då byggt på en konfliktteori; socialism, kommunism, fascism, nazism, religion, etc.
  Ett fåtal människor kan även uppfatta fotboll som en konflikt, där hängivelsen till det egna laget tar sig absurda proportioner.
  Grupptillhörighet har betydelse för att uppmuntra individer till extrema gärningar, men alla som tillhör en grupp använder sig inte av våld för att få fram sitt budskap. Det är alltså på individnivå man finner orsaker och svar. 
  En hängivelse långt utöver det vanliga (störning inom autismspektrat), en faktiskt beredskap att nyttja våld (empatistörning), en tro att man är den person som ska ställa allt till rätta (narcissism) och om det kräver en längre planering (tvångsmässighet). 
  Sålunda finns likheter i tankesätt (men inte i handlings- och tillvägagångssätt) mellan den typ av händelser vi sett i Norge och huliganen som ska korrigera ett felaktigt domslut i en fotbollsmatch, genom att ge sig på domaren (bristande impulskontroll istället för tvångsmässighet). Med detta menar jag inte en relativisering av händelserna, det handlar om individens tankesätt. Hur man uppfattar världen och med vilka metoder man anser sig kunna agera. 
  Sålunda Svensson, jag uppskattar ditt avståndstagande från våld. Men jag tycker att din förklaring brister i avsaknad av individperspektiv. Det är inte så att samhällsfaktorer kan få vem som helst av oss att genomföra de handlingar som Anders Breivik gjort sig skyldig till. Ur det perspektivet tillhör han en liten skara.      

 • Såand personer som Breivik kan skapas i andra politiska och social grupperingar också. Vi har många exempel på detta i vänsterns egen historia. Där är vi överens. Men just i detta fall är det en högerextrem terrorist.

  Vi är också överens om att det krävs vissa personlighetsdrag för att en övertygelse ska utmynna i att någon blir terrorist.

  Så visst krävs det också ett individperspektiv. Jag har valt att inte beröra det i mitt inlägg, men tackar för att du påpekar detta faktum.

 • Såand personer som Breivik kan skapas i andra politiska och social grupperingar också. Vi har många exempel på detta i vänsterns egen historia. Där är vi överens. Men just i detta fall är det en högerextrem terrorist.

  Vi är också överens om att det krävs vissa personlighetsdrag för att en övertygelse ska utmynna i att någon blir terrorist.

  Så visst krävs det också ett individperspektiv. Jag har valt att inte beröra det i mitt inlägg, men tackar för att du påpekar detta faktum.

 • Pingback: Ska du också äta koskit ikväll? | Jinge.se()

 • Anonym

  Internet fanns inte på Hitlers, Mussolinis och Stalins tid. Deras vansinniga idéer fick ändå en gruvlig och katastofal genomslagskraft. Internet är ett instrument som kan användas på ett bra eller dåligt sätt och dessvärre finns det ju krafter som vill strypa användningen av detta instrument både för att det används på ett bra och att dåligt vis. Men det är inte själva internet som är problemet.

 • Pingback: Dataspel skapade inte terroristen Anders Breivik | Svensson()

 • Pingback: Brott på Facebook är inget större problem | Svensson()

 • Pingback: Internet största hotet mot extrema rörelser | wester.me()