För ett brett nytt Vänsterparti

Jag har i en mängd inlägg över åren argumenterat för att vänsterpartiet måste öppna upp sig och bli ledande i ett svenskt försök att bygga ett parti som motsvarar danska Enhedslisten eller tyska Die Linke. Min uppfattning är att Lars Ohlys avgång öppna upp för en sådan utveckling. Men som Anna-Klara Bratt skriver i Aftonbladet så är det inte helt enkelt och kräver mer av vänsterpartiet än det vi sett hittills:

Slutsatserna summeras av Lars Ohly i samband med hans avgång: ”Vi måste intensifiera arbetet mot rasism, fortsätta att utveckla vänsterpartiets feministiska politik, tydligt försvara en generell välfärd utan vinstintressen och arbeta för utvecklad demokrati på arbetsplatserna”.

Med undantag från att de internationella ansatserna saknas i uttalandet låter det som kloka ambitioner, men också som att man tänker sig en kamp om röster och medlemmar med Feministiskt Initiativ och LO snarare än med regeringen och näringslivet?

Att vända sig utåt och öppna upp Vänsterpartiet handlar om att höja blicken högre än de som står närmast runt omkring. De som delar politiska visioner är potentiella samarbetspartners snarare än konkurrenter. Menar de exempelvis allvar med att förstärka den feministiska och antirasistiska politiken, vilket mycket väl kan ske på arbetsplatserna, är Fi en given samarbetspartner.

Jag tycker naturligtvis också att mitt eget parti, Socialistiska Partiet, är en lämplig samarbetspartner för Vänsterpartiet. Om än en liten organisation har våra medlemmar stor erfarenhet av brett politiskt arbete och av fackligt arbete. Jag tror att vi på många plaster kan tillföra kvaliteter till Vänsterpartiet. En förutsättning är dock att vi i likhet med våra danska kamrater i SAP som arbetar i Enhedslisten och tyska kamrater som arbetar inom Die Linke får behålla vår internationella anknytning till Fjärde Internationalen. Det kan ju knappast vara ett problem.

I likhet med Bratt tycker jag också att delat ledarskap i Vänsterpartiet vore vettigt.

Läs mer: En annan vänster (artikelsamling om en ny vänster), Vänsterpartiet (inlägg där vänsterpartiet nämns)

Intressant?
Bloggat: Jens Holm, Annarkia, Iakttagaren, Jinge, Fredrich,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

PS. En liten brasklapp är på sin plats här. Det som presenteras ovan är mina egna tankegångar och har inte diskuterats inom Socialistiska Partiet. I SP ska vi ha kongress nästan samtidigt som vänsterpartiet. Frågeställningen kommer att diskuteras där. DS.

Advertisements