Kapitalismens kris fortsätter

Den världsomfattande kapitalistiska kris som började med (först syntes genom) amerikanska bolånekrascher, fortsatte med Lehmans konkurs, omfattande bankkrascher i en mängd länder, total kollaps på Island med åtföljande revolution och statligt övertagande av alla banker och nästan kollaps i Lettland fortsätter.

De svenska bankerna gick aldrig omkull och behövde aldrig räddas av den svenska regeringen, för det gjorde de baltiska regeringarna. De vidtog sådana åtgärder att de svenska bankerna kunde klara sig trots sina stora åtaganden i de baltiska länderna. De som fick betala räddningen av de svenska bankerna var den baltiska arbetarklassen. Genom ökande fattigdom och stor arbetslöshet.

Efter att ett stort antal banker räddats av olika regeringar hävdade många att ekonomin var på gång igen. Sverige hade en extra stor ekonomisk tillväxt och kallades för tigerekonomi. Men nu verkar det som om denna stabilisering av ekonomin var tillfällig. Land efter land har hamnat på konkursens brant, Grekland, Portugal, Spanien och den tidigare ”tigerekonomin” Irland. När något land kallas tigerekonomi bör man nog i fortsättningen höja ett varningens finger; Allt står förmodligen inte rätt till i det läget. OCh man försöker i alla länder tvinga den arbetande befolkningen att betala priset.

Nu rasar börserna i världen och mest verkar det som bankernas börskurser rasar. Många befarar alltså att bankerna ånyo kan hamna i problem. Riktigt varför begriper inte jag. Raset på världens har omväxlande varit störst i lite olika länder, Frankrike, Sverige, USA och har också avlöst av dagar av uppgång. Men trenden är klar, ökade ekonomiska problem i världen, oro, minskad tillväxt, sjunkande börskurser. Kapitalismens kris fortsätter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements