Det är dags att planera en avveckling av bilismen

Det är hög tid att planera för minskad bilism, för förr eller senare blir minskad bilism ett faktum ändå. Skälen till det är främst en kommande oljebrist och i andra hand ett skenande klimat. minskad bilism kommer det att bli, frågan är bara på vilket sätt, ordentligt, i ordning och planerat eller i panik och påtvingat:

Ändå framhärdar lobbyister och politiker i förnekelsen. Som om klimatförändringarna vore valbara, likt extrautrustning på en ny bil, när de i själva verket pågår framför våra ögon.

En omställning bort från bilberoendet handlar inte om att tvinga människor att sitta stilla utan om att samhället inte ska subventionera resande, att vi ska inte ska tvingas att resa i den utsträckning som dagens, för bilism genomplanerade samhälle, gör. De livsstilsförändringar som ett minskat bilåkande onekligen innebär för en del av mänskligheten är intet mot de förändringar som klimatet kommer att tvinga på oss alla.

Vad som fordras är en omställning i samma storleksordning som när Sverige mellan 1950 och 1970, medvetet och med stark politisk styrning, byggdes om till ett bilsamhälle. För denna och för den utbyggnad av förnybar energiproduktion som behövs krävs produktion. Storskalig och effektiv produktion.

En sådan produktionsomställning kräver planering och målmedvetenhet, det kräver produktionsresurser. Sådan finns i Trollhättan där ett bilföretag är i sina dödsrosslingar. På Saab finns duktig och kunnig personal av alla möjliga sorter, ingenjörer, svetsare, bilmontörer, konstruktörer osv. En målmedveten satsning på produktion av produkter som är miljövänliga och inriktade på förnyelsebar energi och snål energianvändning är ett sätt att faktiskt rädda jobben i Trollhättan. För det krävs politiska beslut och politiskt mod. Att låta Victor Muller fortsätta leka kostar bara oro och en massa pengar utan att några jobb i längden räddas.

Minskad bilism är alltså nödvändigt och blir så småningom framtvingat oavsett om vi planerar det eller inte. men det är bättre att genomföra denna typ av samhällsförändringar på ett planerat sätt än i panik. I det läget framstår alla höjningar av taxor inom kollektivtrafiken och alla inskränkningar och försämringar av kollektivtrafiken som kontraproduktiva och felaktiga.

 • Planera för minskad bilism!
 • Rädda jobben på Saab!
 • Öka kollektivtrafikåkandet!
 • Bygg ut kollektivtrafiken!

Intressant?
Bloggat: Badlands, Hörsing, Ekonomikommentarer, Gusart,
Borgarmedia: DN1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • I storstäderna ja definitivt. Men landsbygden går under helt utan bil.

  • Det går inte att klara sig utan bil på landet idag. Men det gick på 1960-talet. Så naturligtvis går det.

  • profanum_vulgus

   Men det är ju andra förutsättningar idag. Den bonde som skulle gå över till att bruka jorden med hästar skulle ju producera oerhört mycket mindre mot den som använder traktor och gå under ekonomiskt. Det går säkert för vissa småbrukare, t.ex. så lönar det sig ju om man är väldigt liten skogsbrukare att använda häst eftersom alternativen maskinerna eller inhyrd arbetskraft med maskiner är så dyra. Sen om man som i mitt fall ska jobba och vara småbrukare så skulle det ju inte bära sig med tiden. Jag kan inte ha 4 timmar i pendling istället för 30 minuter och sedan lägga 6 timmar på kvällen till att plöja upp en liten åker istället för 2 timmar med traktor. Det går helt enkelt inte ihop och leva på jordbruket går ju inte som småbrukare.

   Är det inte bättre att satsa på att driva motorerna med andra bränslen?

   • Svaret på frågan är nog nej. Därför att bara vägarna och tillverkningen av bilarna tar för stora resurser.

    Det fanns ingen som använde häst på 1960-talet. Men lägre avkastning kommer det ändå att bli. Hndelsgödseln (fosfor) kommer att ta slut innan oljan gör det. Något som betyer ökad köttproduktion i Sverige och minskad import av kött.

    • profanum_vulgus

     Det är väl bara att sluta bygga slit-och-släng-bilar så är det inget resursåtgång att prata om. Tar vägarna så mycket? Jag har en grusväg från 1700-talet och det är ju inte så mycket trafik på den men den är inte underhållet sedan 1920-talet och den tål tunga maskiner.

     Det finns de som använder häst fortfarande. Min far gjorde det till ungefär 1990. Men det är bara inom småskaligt skogsbruk och inom hobbyjordbruk som det är lönsamt.
     Ja bönderna kommer bli bra förvånade när de ser att deras lönsamhet kommer öka utan konstgödsel. Lika förvånade som de blir när de slutar ploga så förbannat djupt och märker att det var onödigt.
     Menar du att bönderna kommer gå över till köttproduktion när skördarna blir dåliga?

     Det blir jävligt svårt för månskensbönder och småbrukare.

     Jag tycker att det verkar helt orealistiskt att man skulle sluta med bilar för att spara på resurserna. Folk vill ju inte ens byta till vedeldad värme trots att det bara tar nån kvart om dagen i anspråk, skulle förvåna mig om de skulle lägga timmar på att sluta med bil. Sen vilka ska börja?

     • Ja, köttproduktion måste bli en större grej i Sverige. Annars kommer vi inte att kunna föda vår befolkning med tanke på minskad handel.

      De enda småbrukare som finns kvar i Bohuslän sysslar med köttproduktion. Köttproduktion är mycket enklare än mjölkproduktion. Månskensbönder kommer nog inte att finnas, däremot mer bönder.

     • Ja, köttproduktion måste bli en större grej i Sverige. Annars kommer vi inte att kunna föda vår befolkning med tanke på minskad handel.

      De enda småbrukare som finns kvar i Bohuslän sysslar med köttproduktion. Köttproduktion är mycket enklare än mjölkproduktion. Månskensbönder kommer nog inte att finnas, däremot mer bönder.

 • Pingback: Vi kommer tvingas att överge våra bilar | Mullvaden()