Kärnkraftsolycka i Frankrike

Sverige och Frankrike är världen mest kärnkraftsberoende länder men båda har intill nu varit förskonade från allvarliga kärnkraftsolyckor även om incidenter inte saknats. Vid middagstid idag skedde dock en explosion vid kärnupparbetningsanläggningen i Marcoule i södra Frankrike. En person rapporteras vara död och tre skadade. Alla reaktorer på anläggningen är stängda sen flera år tillbaka och det är idag främst en upparbetningsanläggning.

På anläggningen hanteras kärnkraftsavfall, såväl uran som plutonium:

Operational since 1956, Marcoule is a gigantic site run by the atomic energy organization Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) and Areva NC. The first industrial and military plutonium experiments took place in Marcoule. Diversification of the site was started in the 1970s with the creation of the Phénix prototype fast breeder reactor, and is nowadays an important site for decommissioning nuclear facilities activities.

Since 1995, the MELOX factory produces MOX from a mix of uranium and plutonium oxides. MOX is used to recycle plutonium from nuclear fuel; this plutonium comes from the COGEMA La Hague site.

Anläggningen ligger invid floden Rhône i jämnhöjd med staden Orange. Man ser den tydligt när man åker motorvägen genom Rhônedalen och jag har passerat den många gånger, även på småvägar på samma sida floden som anläggningen ligger. Motorvägen är på den andra flodbanken, invid Orange.

Brandkåren i området menar att det finns risk för radioaktiva utsläpp men detta förnekas av en talesman för det franska atomenergiorganet CEA. I alla fall uppger han att inget sådant ägt rum ännu. Än så länge är det alltså ingen allvarligare olycka, men hur det blir återstår att se.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Eh hm… det var en smältverksolycka. Tro mig: sådana har vi haft i Sverige. Men de blir inte så uppmärksammade för det står ju inte det magiska prefixet ”kärn-” framför anläggningsnamnen.

    Det är samma sak som det över 5000 skador orsakade av hundar som människor söker akutsjukvård för varje år. 90-95% av dessa förblir ouppmärksammade, för de begås inte av ”rätt” raser, d.v.s. de så kallade kamphundsraserna.

    • Det är klart att smältverksolyckor i Sverige inte uppmärksammas. De sker inte på stora kärnkraftsanläggningar som hantera plutonium och uran. Även om det i detta fall handlar om en del av anläggningen som inte råkar hantera just sådant.

    • Källhänvisning: Statens Offentliga Utredningar 2003:46, kapitel 2.3.1. http://www.sweden.gov.se/conte…Utredaren konstaterar: ”Den övervägande majoriteten av alla hundbettskador tycks orsakas av de hundbitnas egna hundar eller av andra väl bekanta hundar, ofta i samband med att den som blivit hundbiten försökt sära på ett hundslagsmål (vanligen mellan de egna hundarna eller den egna hunden och en annan bekant hund). Situationer där en person blir biten av en för honom eller henne okänd hund utan föregående kontakt mellan offret och hunden tycks vara mycket ovanliga.”Av dessa 5000-6000 fall är det uteslutande de där en hund av så kallad kamphundsras är inblandad som blir uppmärksammade, trots att dessa fall är få i andel, därför att bilden av ”kamphundar” som jättefarliga, tidsinställda bopmber som utan provokation kastar sig över främlingar och främmande hundar är en bild människor vill hålla vid liv. Samma sak gäller kärnkraft och kärnteknik. Olyckan in Frankriken är en industriolycka i en smältverksugn, inte en kärnteknisk olycka. Sådana industriolyckor sker rätt ofta, ibland med stora konsekvenser. Men de uppmärksammas inte alls på samma sätt som när det magiska prefixet ”kärn-” är inblandat. Av dessa 5000-6000 fall är det uteslutande de där en hund av så kallad kamphundsras är inblandad som blir uppmärksammade, trots att dessa fall är få i andel, därför att bilden av ”kamphundar” som jättefarliga, tidsinställda bopmber som utan provokation kastar sig över främlingar och främmande hundar är en bild människor vill hålla vid liv. Samma sak gäller kärnkraft och kärnteknik. Olyckan in Frankriken är en industriolycka i en smältverksugn, inte en kärnteknisk olycka. Sådana industriolyckor sker rätt ofta, ibland med stora konsekvenser. Men de uppmärksammas inte alls på samma sätt som när det magiska prefixet ”kärn-” är inblandat.