Många vill slippa biljettkontroller

Västtrafik har undersökt vad resenärer på bussar och spårvagnar tycker om biljettkontroller. Föga förvånande tycker de flesta att det är bra.  71 procent tycker det är bra eller mycket bra med stickprovskontroller och 57 procent tycker det är bra eller mycket bra med riktade kontroller. Med riktade kontroller menas det som folkmun kallas storkontroller, Dvs ett stort antal kontrollanter som stoppar en spårvagn och kontrollerar hela vagnen på en edna gång. Dess kontroller upplevs ofta som obehagliga. Inte oväntat så är äldre mer positiv till kontroller än unga, men det finns inga belägg i GP-artikel för den rubrik man har, att många vill ha fler kontroller. Man kan utifrån det som redovisas lika gärna hävda att många ill ha färre kontroller,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
  • Det enda man kan lita på är att Västtrafik kan man inte lita på.

    • Anonym

      Vi får se hur det blir nästa år, när kanske ett privat företag får ha hand om biljettkontollerna.