Ökad alkoholkonsumtion ger fler dödsfall

Sen 1997 har alkoholkonsumtionen i Sverige ökat med 12 procent . Under samma period har dödligheten i alkoholrelaterade sjukdomar ökat med mellan 50 och 60% enligt forskare. Det märkliga är att det alkhoholrelaterade våldet gått ner under samma period. Trots ökat drickande. Detta anses bero på förändringar när det gäller dryckesvanorna. Idag dricker allt fler som på kontinenten, dvs lite varje dag. Vin och öl istället för sprit.

Sverige är dock inte det land som har den största ökningen av drickandet i undersökningen. Det har istället Finland och Storbritannien:

I flera sydeuropeiska länder har konsumtionen gått ner något, särskilt i Frankrike. Men i Finland och framför allt Storbritannien har supandet ökat och därmed antalet döda i leversjukdomar. I Skottland har dödligheten ökat med 112 procent under en 15-årsperiod och i Midlands i England rapporteras också höga siffror. Här tillkommer dessutom en kraftig viktökning bland befolkningen vilket också påverkar leverskadorna.

Forskarana menar att pris och tillgänglighet är de helt avgörande faktorerna för hur mycket folk dricker. Nedgången av drickandet i Sydeuropa motsäger dock detta så det handlar nog om lite mer komplexa orsaker och verkan där pris och tillgänglighet självklart har stor betydelse.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements