ISS återgår till modershuset när det köps av G4S

Kanske inte riktigt, men ändå på nåt sätt. Det jättelika städ- och serviceföretaget ISS som länge ägts av Wallenbergs riskkapitalbolag EQT har sålts till det likaledes enorma vaktbolaget G4S. De bägge bolagen har faktiskt samma ursprung ocgh det ursprunget delar de med säkerhetsföretaget Securitas och alla avknoppningar från det bolaget genom tiderna. Grunden för alla är nämligen den svenska finansfamiljen Philip-Sörensen och deras olika service och vaktbolag genom tiderna:

Erik Philip-Sörensen som grundade Securitas grundat och ägt de tre största företag som idag ägs av svenska intressen. Det är Securitas som numera kontrolleras av familjen Douglas, ISS som kontrolleras av familjen Wallenberg via EQT och Group 4 Securicor (G4S) som kontrolleras av Eriks son Jörgen Philip-Sörensen.

[…]

Strax efter att de båda bröderna Jörgen och Sven år 1975 tog över faderns bolag delade man upp det i två delar. Sven fick den svenskadelen av företaget och sålde några år senare denna vidare. Det är detta som idag är Securitas. Jörgen behöll de delar av företaget som fanns utanför Sverige och byggde upp företaget som idag heter Group 4 Securicor.

Vem som kontrollerar storföretaget G4S idag är mycket oklart, men det kan vara olika arvtagare till Jörgen Philip-Sörensen.

Intressant?
Borgarmedia: E24_1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements