Bra idé att gräva ner Oscarsleden

Det är en mycket bra idé att gräva ner Oscarsleden. Det skulle innebära att den barriär som idag finns mellan Masthugget och kajen, mellan Majorna och kajen samt mellan Majorna och Klippan skulle försvinna. I samband med att man däcka över Oscarsleden kan man också passa på att bygga en snabbspårväg i samma grav mellan Järntorget och Klippan. Där det är trångt som vid Majnabbe kan man låt spårvägen gå upp i dagen, exempelvis ovanpå biltrafikleden, och ansluta till det existerande spårvagnsnätet ungefär vid Jaegerdorffsplatsen.

Jag är inte så sker på att man ska Stena Line däremot. Färjetrafiken ger live åt hamnen på ett sätt som är bra. Det blir folk, bilar och båtar i rörelse som ger en upplevelse av att något alltid händer. Vore synd att förlora det.

Bygga bostäder på de öde tomterna mellan Masthugget och älven kan man göra oavsett hur man gör med Oscarsleden. Naturligtvis får det inte bli byggnader i stil med som finns i kvarteret väster om Masthuggstorget utan det måste bli riktiga stadskvarter med fasader mot alla gator och verksamhetslokaler i gatuplanet. Vid Chapmans Torg och Kusttorget kan återigen Majorna sättas ihop med Majnabbe. Det är enkelt att göra, man kan bara överbrygga leden utan att gräva ner den djupare på en del av sträckningen där. Ute i Klippan kan man återigen bygga ihop Majorna och Klippan så som det en gång var och slippa passera de obehagliga tunnlarna varje gång man ska förflytta sig mellan de två stadsdelarna.

Överdäckning av Oscarsleden i norra Masthugget med biltrafiken i samma nivå som nu är däremot en värdelös idé som definitivt skulle förstöra kontakten mellan Masthugget och kajen.

Intressant?
Media: GP, Yimby,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Anonym

    Om man också deckade över/grävde ner E20/E6/E40 på sträckan mellan Olskroken och bort mot Liseberg så hade det varit fantastiskt. Kanske bostäder/kontor och grönytor ovanpå. Möjlighet att på ett attraktivt sätt binda ihop de östra stadsdelarna med den nya delen av centrum som växer fram längs med Odinsgatan och Gårda.