Gruvbrytning i Gränna?

Utanför Grännai Norra Kärr, har företaget Tasman Metals (via sitt svenska dotterbolag Tasmet AB) gjort ett av världens största fynd av kallade sällsynta jordartsmetaller. Dessa metaller används i modern elektronik för exempelvis vindkraftverk, elbilar, datorer och mobiltelefoner. Tasman är också involverade i ett annat projekt längs med ostkusten, 3 mil norr om Västervik, i Olserum. Fyndet i Norra Kärr innehåller brytvärda mängder av en rad metaller och mineraler, utöver sällsynta jordartsmetaller också zirkonium, nefelin och flusspat:

De sällsynta jordartsmetallerna är en grupp om 17 metalliska grundämnen som kemiskt och fysikaliskt liknar varandra och har samlingsbeteckningen REE efter engelskans ”rare earth elements”. De inkluderar lantanoiderna: lantan (La), cerium (Ce), praseodym (Pr), neodym (Nd), prometium (Pm), samarium (Sm), europium (Eu), gadolinium (Gd), terbium (Tb), dysprosium (Dy), holmium (Ho), erbium (Er), tulium (Tm), ytterbium (Yb) och lutetium (Lu) samt yttrium (Y) och skandium (Sc). Samlingsnamnet sällsynta jordartsmetaller är vilseledande då flera av metallerna förekommer rikligare än ”vanliga” metaller som exempelvis bly och koppar i jordskorpan. Mineral som de separeras ifrån är dock sällsynta.

Exempelvis är cerium, neodym, lantan och skandium svåra att utvinna i mängder som är lönsamma. Men de har blivit allt viktigare för produktionen av renare, mer energieffektiva teknologier och rentav nödvändiga i många moderna tillämpningar. . De används i hybrid- och elbilar, specialmagneter, vindkraftverk, solceller, mobiltelefoner, datorer, lågenergilampor och i katalysatorer, samt i mycket annat.

Zirkonium med kemiska beteckningen Zr används som högeldfast material i deglar, inom kärnkraftindustrin för kapsling av bränsleenheter i kärnreaktorer, som härdande legeringskomponenter och som oxiderbar metall i fotoblixtar m.m.

Nefelin, ett av de mineral som finns i Norra Kärr, används som ersättning för fältspat vid tillverkning av keramik och kan också ersätta soda inom glasindustrin. En fördel är att nefelin sänker smältpunkten hos glasmassan vilket reducerar produktionskostnaden.

Mineralet flusspat, som också finns i Norra Kärr, används som flussmedel i processer med höga temperaturer. Ett flussmedel sänker smältpunkten.

[…]

Vid Norra Kärr finns en beräknad mineraltillgång (i kategorin antagen) om totalt om 60,5 miljoner ton med en total REO-halt (rare earth oxide) om 0,54 procent TREO (total rare earth oxide) och 1,72 procent ZrO2 (zirkoniumoxid) varav andelen HREO (heavy rare earth oxide) uppgår till 53,7 procent. För närvarande pågår borrningar i området med syfte att öka tillförlitligheten av mineraltillgången från antagen till indikerad genom att förtäta avståndet mellan borrprofilerna från 200 meter till 100 meter.

Meningen är att fyndigheten ska brytas i dagbrott om någon nu söker brytningstillstånd.

Flera sällsynta jordartsmetaller identifierades första gången av svenskarna Jöns Jacob Berzelius, Johan Gadolin och Carl Gustaf Mosander i mineraler från Ytterby i Stockholms skärgård och är uppkallade efter Ytterby. Det senare gäller yttrium, terbium, erbium och ytterbium. Total är 8 grundämnen upptäckta första gången i mineral från Ytterby gruva. Förutom de nämnda är det holmium, skandium, tulium och gadolinium (det senare uppkallat efter Johan Gadolin). Utöver detta upptäckte Carl Gustaf Mosander lantan, medan Per Teodor Cleve och Lars Fredrik Nilson var delaktiga i att finna erbium, holmium, skandium och tulium. Fler av de sällsynta jordartsmetallerna ingår bland lantanoiderna.

Utöver området vid Gränna finns sällsynta jordartsmetaller på flera ställen i Sverige. Särna, Bastnäs, Alnön och Olserum är de som verkar finnas.

Tasman Metals ägde tidigare också ett bolag som prospekterade efter järnmalm i Sverige, Iron Ore Sweden Ltd. Detta bolag har köpts av gruvföretaget Beowulf Mining Plc. Det verkar dock som om man fortfarande äger några järnmalmsfyndigheter, Sautusvaara och Vieto. Beowulf äger främst en järnmalmsfyndighet 4 mil nordväst om Jokkmokk, Kallak. Man bedriver också verksamhet i Korsnäs i Finland och Norge med prospektering efter sällsynta jordartsmetaller. Korsnäs bröts mellan 1959 och 1972 av Outukumpu Oy. Tasman Metals Ltd ägs av australiensare och huvudägare är de som sitter i företagets ledning och styrelse.

Inte så himla långt från Norra Kärr och Gränna ligger en annan jättestor malmfyndighet som efter vad jag förstår dock är mycket svår att bryta och utvinna, även om det har gjorts. Dessutom är det i ett naturreservat. Det handlar om Smålands Taberg 15 km söder om Jönköping som i stort sett är en stor klump av, järn, titan och vanadin. För att förhindra gruvbrytning i Smålands Taberg köpte Naturskyddsföreningen gruvrättigheterna år 1986.

Intressant?
Läs mer: NM, SO,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

2 svar på “Gruvbrytning i Gränna?”

Kommentarer är stängda.