Kungen kände till vännernas gangsterkontakter

Enligt kungens tidigare (?) vän Anders Lettström så var kungen informerad om de kontakter denne hade tagit med olika gangstrar som Daniel Webb och Milan Sevo för att försöka friköpa bilder på kungen från middagar med lättklädda unga kvinnor. Det förefaller sannolikt att sådana bilder faktiskt kan tänkas exister då kungens vänner gjort sig så stort omak för att försöka få tag på dem.

Det är dock inte brottsligt att ha sådana middagar eller att vara på dem. Däremot avslöjar de ju både en gammaldags förlegad konservativ patriarkalisk kvinnosyn hos kungen och hans vänner. Dessutom tyder både middagarna och kontakterna med gangstrar på ett dåligt omdöme från kungens vänner och vad det verkar, också från kungen.

Om det är så att kungen faktiskt kände till kontakterna med gravt kriminella inom den organiserade brottsligheten så är det ett problem. Det går inte att ha en statschef som kan utsättas för utpressning genom sådana kontakter. Bara bilderna är ett stort problem då ju de också möjliggör utpressning. Även om kungen makt är liten och i princip obefintlig på det formella och legala planet så har han ändå makt på ett mer informellt sätt. Kanske dags för kungen att avgå?

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Anonym

    Att intressera sig om gangstrar då det har skett revolutioner i världen  både i Schack och Vetenskapliga tänkandet … har blivit bisak … är en skandal !
    Nu borde kungen tar upp i Nobelfest  det som kan hända nästa år 2012 ”Tsunami” i jordens magnetfält orsakad av solen … koppartrådar kan smälta om blir överbelastning i el-ledningar !  Ill.Vet nr13/2009 !
    Schack (Kungens eget spel) är ett geomteriskt språk … krigspelet är historia redan och Nobelkommittén har belönat livets lagar med Npris: Bärare=den största lagen i universum m=budbärare i RNA och Strömbrytare i DNA 2006 !

  • vad säger att Lettström talar sanning när han säger att han talat med kungen då den person han talar med tydligen ställt som villkor att Lettström skulle tala med kungen. Ingen alls. 

    • Och? Innebär det egentligen nånting. Det finns inget brott, men kungen och hans vänner har uppenbarligen agerat på ett sätt som öppnat upp för utpressning och på ett gammaldags, patriarkaliskt och olämpligt sätt.