Privat vanvård kan bli tvång – regeringens svar på vanvårdsskandalen

Den senaste tiden har vi skakats av avslöjande på avslöjande av vanvård inom den privat skötta äldrevården. Det handla rom personbrist, nedskärningar på material, vägning av blöjor, gamla som svälter ihjäl och dör på grund av vanvården osv. Vanvård förekommer i bägge de stora privata äldrevårdsaktörernas verksamhet. Såväl hos Carema som hos Attendo. Bägge företagen ägs dessutom av skattesmitande riskakapitalbolag, Triton respektive IK Invest, och vinsterna som kommer från skatter vi betalat skickas iväg till skatteparadis för att maximera vinsterna för anställda i skatetsmitarbolagen, ägare och investerare i riskkapitalbolagen och deras fonder.

Vad vill då regeringen göra i detta läge. Jo, man vill tvinga kommunerna att anlita privata vårdgivare:

Lagen om valfrihetssystem, LOV, är fortfarande frivillig för kommunerna och innebär att privata äldreomsorgsföretag fritt får etablera sig och konkurrera med kommunens egen äldreomsorg.

Knappt 100 kommuner har infört systemet, främst inom hemtjänsten, där den äldre kan välja mellan kommunal och privat hemtjänst.

27 kommuner har tydligt sagt nej till att på det här sättet öppna upp för mer privatiseringar, och ytterligare 40 kommuner har inte visat något intresse. Men regeringen driver på för att lagen ska införas överallt.

[…]

Och om inte tillräckligt många kommuner infört LOV, som det kallas, år 2014, överväger regeringen att göra lagen tvingande. Det här framgår av senaste budgetpropositionen.

[…]

Oavsett är det olyckligt, anser Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som inte vill ha ett tvång.

– Jag tycker att det är helt förkastligt, därför det innebär ju att alla kommuner ska vara tvungen att släppa företag som Attendo Care och Carema. Även de kommuner som min hemkommun Göteborg, som har sagt nej i hemtjänsten till att ha privata utförare, säger Eva Olofsson som är Vänsterpartiets talesperson i äldrefrågor.

Det blir onekligen något bisarrt och vansinnigt. Privata vårdgivare inom äldrevården fungerar5 uppenbarligen mycket dåligt därför att de i först hand är inriktade på att göra så stor vinst som möjligt. Och då vill regeringen tvinga alla kommuner att anlita privata vårdgivare. Det innebär varken frihet eller bra vård. Utan bara en slags privatiseringsfundamentalism utan tanke på konsekvenserna.

Intressant?
Borgarmedia: SVD, AV,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements