Dödligt våld mot barn minskar i Sverige

Både det dödliga våldet mot barn och barnmisshandel har sedan 1970-talet minskat rejält i Sverige. Samma utveckling har också kunnat följas i kanadensiska Manitoba men ingen annan stans i de undersökta 6 länderna/delstaterna finns en så entydig och klar förändring som i Sverige. I USA har det varit en omvänd utveckling, dödligt våld mot barn och barnmisshandel har istället ökat under samma period.

Enligt forskarna finns det ett klart samband mellan andelen fattiga och hur vanligt dödlig våld mot spädbarn och barnmisshandel är. Det som också utmärker Sverige  i sammanhanget är, vid sidan av färre fattiga och mindre klyftor, enligt forskarna är att tonårsfödslarna är färre och långt fler svenska mödrar förvärvsarbetar. Men uppenbarligen så glömmer forskarna den kanske viktigaste orsaken till Sveriges goda utveckling på området, den hård lagstiftningen mot barnaga.

Även i Brås rapporter om dödligt våld har sjunkande nivåer gällande det dödliga våldet mot barn konstaterats:

När det gäller dödligt våld mot barn (under 15 år) har antalet halverats sedan början av 1990-talet. Det är mycket ovanligt att barn dödas av en för dem obekant person. Som så ofta annars så är det snarare i hemmet det dödliga våldet sker. I de allra flesta fall (nära 90 procent) är det en förälder som är gärningsperson. Ofta tar föräldern sitt eget liv efter att ha dödat sitt barn.

Det som behövs för att minska barnmisshandel och dödligt våld mot barn är alltså jämlikhet och litet antal fattiga människor, jämställdhet och många kvinnor som arbetar och försörjer sig själva, öppen attityd till sex och lättillgängliga preventivmedel för ungdomar och lagstiftning och förbud mot barnaga.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Anonym

    Ja, och Allianzen är på god väg att rasera detta välfärdsbygge som det tagit decennier att bygga upp.